ثبت اولیه پروژه اجتماع محور

کاربر گرامی: برای اینکه در آینده امکان ویرایش مجدد فرم را داشته باشید لازم است در ابتدا حتما ثبت نام نموده و بانام کاربری خود وارد سامانه شده و تکمیل فرم را ادامه بدهید. (چنانچه قبلا ثبت نام نموده باشید اطلاعات شما بعد از ورود به سامانه بطور اتوماتیک در فرم زیر ظاهر خواهد شد)

1 مشخصات عمومی
2 جمعیت تحت پوشش : جدول شماره یک
3 جمعیت تحت پوشش : جدول شماره دو
4 نام و نام خانوادگی و امضاء
5 جدول شماره ۱ : تعیین مسئول هماهنگی
6 جدول شماره ۲ : جدول زمانبندی فعالیتها برنامه ها (سال ۹۲ )
7 مشخصات ارائه دهنده
  • مثلا : آذربایجان غربی
  • مثلا : روستای داشبند بوکان
  • مثلا : روستای داشبندبوکان


لیست پروژه های اجتماع محور