استاندارد شغل-شناسنامه مشاغل

 • مشخصات شغل

 • توصیف شغل :

 • مثال: اين جایگاه شغلی در محدوده شرح وظايف مقرر خود در شرکت ، وظايف مرتبط با امور آموزش اعم از نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا و ... آموزش هایی که کارکنان در آن دچار ضعف عملکردی هستند را با رعايت مقررات ذيربط و تحت نظارت مافوق سازماني انجام مي دهد .
 • اهم وظایف جاری : (انجام، همکاری، تأیید و نظارت، حمایت و اطلاع) و اهم وظایف عمومی و دوره‌ای :
 • شرح وظایفاهمیت وظیفه (1-2-3-4-5)میزان تکرار (1-2-3-4-5) 
  دربخش اهمیت وظیفه (1=بسیار کم)-(2=کم)-(3=متوسط)-(4=بالا)-(5=بسیاربالا)-------------- دربخش میزان تکرار (1=سالانه)-(2=شش ماهه)-(3=ماهانه)-(4=هفتگی)-(5=روزانه)
 • شایستگی های پایه ای:

  منظور از شايستگي های پايه ای مجموعه ويژگي ها و قابليتهايي است كه بيشترين نقش را در زمان كارمنديابي و انتخاب افراد مناسب جهت تصدی شغل ايفا مي نمايد. اين معيارها كه اغلب دارای سنجه های كمي و قابل تشخيص مي باشند بايستي قبل از بررسي شايستگي های حرفه ای و رفتاری مورد ارزيابي قرار گرفته و يکي از مباني لازم جهت استخدام ، جابجايي و ارتقاء افراد قرار گيرد.
 • عنوان دانش و مهارتامتیازاحراز شغل است؟ 
  1. ارتباطات مؤثر 2. تصمیم‌گیری 3.کار تیمی 4. توسعه دیگران 5.برنامه‌ریزی 6. فن بیان
 • عنوان دانش و مهارتامتیازاحراز شغل است؟ 
  1. تفکر سیستمی 2. سازگاری 3. نتیجه گرایی 4. هوش عاطفی 5. رازداری 6. سخت کوشی 7. تفکر تحلیلی و استدلالی 8. تحمل و صبر 9. پیشگامی و آغازگری 10. رشد و توسعه فردی 11. کار تیمی ----------- ویژگی های روانشناختی و شایستگی های فردی برون گرا کل نگر هوش هیجانی منظم و دقیق مدیریت زمان خلاقیت و نوآوری روحیه پیگیری ویژگی های روانشناختی و شایستگی های فردی دارای تفکر سیستمی جزء نگر تجزیه و تحلیل مسائل حل مسئله تصمیم گیری
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  سلامت روحی و جسمی در حد معمول و حضور در محل کار
 • شایستگی های حرفه ای:

  منظور از شايستگي های حرفه ای مجموعه دانش، مهارت و توانمندی های عمومي و تخصصي است كه بيشترين نقش را در فرايند آموزش و مديريت عملکرد كاركنان ايفا مي نمايد اين مجموعه شايستگي ها با شركت افراد در برنامه های آموزشي اثربخش بهبود مي يابد . اين قسمت يکي از مباني مهم نيازسنجي آموزشي و ارزيابي عملکرد كاركنان تلقي مي گردد.
 • A1 دانش تخصصی و مهارت

  o  اصول مربي گري و مديريت عملكرد: شناسايي استعداد های بالقوه كاركنان و هدايت آنها جهت شکوفايي توانمندی ها  مديريت کيفيت نظير انواع ايزو ها: آشنايي با انواع نظام های كيفيت نظير ISO۹۰۰۰:۲۰۰۸  اصول تصميم گيري ، تشخيص و حل مساله : توانايي ارزيابي راه حل ها و انتخاب بهترين گزينه جهت اقدام  مديريت تعارض و تضاد سازماني : رفع تعارض و اختلاف نظر ها و تضاد منابع بين افراد و واحدها  مديريت تغيير و تحول سازماني: برنامه ريزی و سازماندهي مناسب فرايند تغيير و تحول سازماني  مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع:درک اهميت و جايگاه مشتری و برآورد بموقع نيازهای آنها در داخل و خارج از سازمان  مدلهاي تعالي و ارزيابي سازمان: آشنايي با نظام های مختلف تعالي و ارزيابي عملکرد سازماني نظير EFQM,BSC ...,  برنامه ريزي اجرايي و عملياتي : پيش بيني عمليات و اقدام لازم جهت تحقق اهداف تعيين شده  اصول کنترل و نظارت : مقايسه عملکرد با استاندارد ها و تشخيص انحراف ها جهت بهبود وضع موجود  مديريت استراتژيك و ترسيم چشم انداز: توانايي ترسيم چشم انداز، تحليل عوامل محيطي و اتخاذ استراتژی های مناسب  مديريت ريسك: كاربرد سيستماتيك سياست های مديريتي، رويه ها و فرايندهای مربوط به فعاليت های تحليل، ارزيابي و كنترل ريسك  اصول ايمني و ارگونومي: آشنايي با اصول و فرايند های ايمني و ارتقای سطح ارگونومي) تناسب بدن و ابزار كار  نظام آراستگي محيط کار: تنظيم، نظافت و حفظ آراستگي محيط كار نظير ۵S مهندسي فكر:فرآيند برنامه ريزی وكنترل افکار جهت هدايت ضمير ناخودآگاه انسان در مسير رشد و شکوفايي  مديريت زمان : استفاده بهينه از زمان در جهت پيش بيني و سازماندهي امور محوله  اصول کار تيمي و مشارکتي: توانايي انجام كار گروهي و هم افزايي در جهت انجام فعاليتهای جمعي  تفكر خلاق: تلفيق مهارت های حل مسائل و تصميم گيری جهت كشف و انتخاب راه حل های جديد  اصول رهبري و انگيزش کارکنان: توانايي نفوذ در دل كاركنان و ايجاد انگيزه جهت انجام مطلوب امور سازماني  ارتباط موثر: ايجاد روند مداوم از تبادل اطلاعات، عقايد و تجربيات ، بمنظور رسيدن به درک و تفاهم مشترک  مديريت جلسات : توانايي برنامه ريزی و مديريت جلسات اثربخش در سازمان  تفكر سيستمي و تحليل جامع مسائل: توانايي ايجاد ارتاط بين عناصر يك سيستم و تحليل و ريشه يابي جامع مسائل  قدرت بيان و ارتباطات شفاهي : بيان واضح و روشن اهداف و نقطه نظرات بصورت شفاهي  اصول و فنون نگارش و مكاتبات اداري : توانايي تدوين، اصلاح و نگارش نامه ها و مکاتبات سازماني  اصول و فنون مذاکره: تسلط به تکنيك های مذاكره موثر با مخاطب و جلب نظر آنها جهت رسيدن به تفاهم  استاندارد سازي و اصلاح روش ها: اصلاح و مهندسي مجدد فرايندهای سازماني و تدوين رويه های مطلوب ج(یاز
 • A11 دانش و مهارت احراز شغل

  دانش و مهارتهاي مورد نياز در ابعاد زبان های خارجي، كامپيوتر، روابط انساني، قابليت های فکری و مديريتي ، استانداردها و مهارتهای اختصاصي  دوره كامپيوتر ICDL  دوره مکاتبات اداری و گزارش نویسی  مهندسی نرم افزار  دوره ی عمومی امنیت اطلاعات دیتابیس  دوره رویکردهای برنامه ریزی ،عملیاتی و بودجه بندی  آشنایی با اصول و مبانی علم مدیریت  آشنایی به طرح طبقه بندی مشاغل  اصول تجزیه و تحلیل شغل  مهارت کار با کامپیوتر  استاندارد 10015  استاندارد منابع انسانی34000  مدل های منابع انسانی  مدل های تعالی منابع انسانی  منابع انسانی
 • عنوان دانش و مهارتامتیازاحراز شغل است؟ 
  A11 دانش و مهارت های تخصصی کاملا ساده تا 40 امتیاز------ A11 دانش و مهارت های تخصصی نسبتا ساده تا 80 امتیاز------- A11 دانش و مهارت های تخصصی نسبتا پیچیده تا 120 امتیاز------ A11 دانش و مهارت های پیچیده تا 160 امتیاز------- A11 دانش و مهارت های خیلی پیچیده تا 200 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 200.
 • Please enter a number from 0 to 200.
 • A12 احراز نرم افزارهای مرتبط شغلی

   شناخت، آگاهی و مهارت در بکارگیری در حیطه شغلی مربوطه و کسب کار سازمان  تسلط بر قوانین و الزامات ابلاغی شاپرک در حوزه سامانه های پرداخت  BI  MMS  Firewall Gui  Microsoft powerpoint  Microsoft Visio  Microsoft Word  Microsoft Excel  Request Mgr  Struxureware  Terminal Service  اتوماسیون اداری  AMP TMS  BiTel TMS  Castles TMS  Hypercom TMS  HypercomView  Management  IngEstate srv  Linux  Logarithm srv  MySQL  Oracle DB  PCIDSS  SQL server  Visual Studio
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  آشنایی به نرم افزارهای مرتبط شغلی تا 30 امتیاز---- توانایی کار با نرم افزارهای مرتبط شغلی تا 60 امتیاز---- تسلط به نرم افزارهای مرتبط شغلی تا 90 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 90.
 • Please enter a number from 0 to 90.
 • A13 احراز دانش و زبان خارجی

   آشنایی با زبان های خارجي
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  مکالمه ، درک مطلب و خواندن ابتدایی تا 20 امتیاز---- مکالمه ، درک مطلب و خواندن در حد متوسط تا 40 امتیاز---- مکالمه ، درک مطلب و خواندن پیشرفته تا 60 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 60.
 • Please enter a number from 0 to 60.
 • A2 تجربه شغلی

 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  2 سال تجربه مفید و مرتبط تا 5 امتیاز----- 4 سال تجربه مفید و مرتبط تا 30 امتیاز----- 6 سال تجربه مفید و مرتبط تا 45 امتیاز----- 8 سال تجربه مفید و مرتبط تا 60 امتیاز----- 10 سال تجربه مفید و مرتبط تا 75 امتیاز-----
 • Please enter a number from 0 to 75.
 • Please enter a number from 0 to 75.
 • A3 تحصیلات شغلی

   رشته های مرتبط  مهندسی نرم افزار  علوم کامپیوتر  فناوری اطلاعات  رشته های مرتبط  مهندسی صنایع ،  مدیریت (کلیه گرایش ها )  سایر رشته های مرتبط
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  تا دیپلم یا پیش دانشگاهی تا 15 امتیاز----- فوق دیپلم تا 30 امتیاز----- لیسانس تا 45امتیاز----- فوق لیسانس تا 60 امتیاز---- دکترا تا75 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 75.
 • Please enter a number from 0 to 75.
 • B مسئوليت هاي شغلي: امتیاز 200

  در اين قسمت اهم مسئوليت های شغلي كاركنان در قبال كاركنان، سازمان، جامعه و مشتريان ارائه گرديده است.
 • B1 مسئولیت منابع انسانی تحت سرپرستی

   مسئولیت‌های منابع انسانی 31  انتخاب و پيشنهاد استخدام 3  تقسيم و تعيين کار و هماهنگی 3  تعيين نياز هاي آموزشي 3  پيشنهاد تنبيهات انضباطي و تنزل رتبه 1  برنامه‌ريزي و هدفگذاری 2  تاييد اضافه کاري 3  ارزیابی عملکرد 2  تاييد نهايي تايم شيت پرسنل 3  پيشنهاد تخصيص پاداش 2  توانمندسازی 3  پیشنهاد افزایش حقوق 3  کمک و ارشاد و تعلیم 3
 • عنوانشرحاحراز شغل است؟ 
  B۱ منابع انسانی تحت سرپرستی ۴۰ این شاخص برای این شغل موضوعیت ندارد ۱ سرپرستی کارمندی ۸ ۲ سرپرستی کارشناسی ۱۶ ۳ سرپرستی کارشناس مسئول ۲۴ ۴ سرپرستی رییس گروه ۳۲ ۵ سرپرستی مدیریتی ۴۰
 • Please enter a number from 0 to 40.
 • Please enter a number from 0 to 40.
 • B2 مسئولیت منابع فیزیکی

   ابزار ها ، تجهيزات ، ماشين آلات ، دستگاهها و سخت افزارهای مورد نياز  كامپيوتر  اسکنر  خط تلفن موبايل  رخت آويز  يخچال  گاو صندوق  تنهايی  اتاق 20 متری جدا  دستگاه تلفن مديريتی  ميز كنفرانس 4 نفره
 • عنوانشرحاحراز شغل است؟ 
 • Please enter a number from 0 to 10.
 • Please enter a number from 0 to 10.
 • B3 مسئولیت دارایی های اطلاعاتی شغلی

   B3مسئولیت فرم‌ها و گزارش‌ها 18  تهيه و تنظيم فرم‌های ساده 2  ارائه گزارش‌های ساده 2  تهيه و ارائه گزارشات پیچیده 3   ثبت و ضبط اطلاعات، سوابق، آمارها 5  طبقه‌بندی و تلخیص اطلاعات 3  تحليل و استنتاج از اطلاعات 3  انواع گزارشات مربوط به این شغل  گزارش های خاص و موردی از اطلاعات دیتابیس  گزارش پیشرفت پروژه
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  دسترسی به اطلاعات عادی و معمولی تا 1 امتیاز ---- دسترسی به اطلاعات حساس تا 4 امتیاز --- دسترسی به اطلاعات محرمانه تا 9 امتیاز--- دسترسی به اطلاعات خیلی محرمانه تا 14 امتیاز --- دسترسی به اطلاعات سری تا 20 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 20.
 • Please enter a number from 0 to 20.
 • B4 مسئولیت مقررات و روش ها

   مسئولیت طراحي یا استقرار روش‌ها و استانداردها 12  بکارگیری و اجرای قوانین و مقررات 2  تدوین، وضع، تفسیر رویه‌ها 3  تنوع مقررات و سیستم‌ها 2  استانداردهای کیفیت 1  روش ها و شيوه نامه‌ها 1  استقرار سیستم‌ها 3  مقررات و استانداردها:  استانداردها و نظام هاي کيفيت و تعالي  استاندارد سيستم مديريت كيفيت  استاندارد امنيت اطلاعات  استاندارد محيط زيست  ISO31000  استاندارد آموزش كاركنان  استاندارد ايمني و بهداشت  استاندارد رسيدگي به شکايت مشتريان  استاندارد رضايت مشتريان  استاندارد سيستم كيفيت مراكز آموزشي  قانون كار  دستورالعمل هاي داخلي و مقررات مرتبط  ISO14001  OHSAS18001  استاندارد مديريت ريسك  راهنمای مميزی سيستم مديريت كيفيت  تعالي سازمان
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  استفاده و بکارگیری دستورالعمل ها و رویه های ساده و یکنواخت درون سازمانی تا 4 امتیاز --- استفاده و بکارگیری دستورالعمل ها و رویه های نسبتا متنوع درون سازمانی تا 8 امتیاز --- تهیه ، تنظیم و تبیین دستورالعمل های متنوع و نسبتا پیچیده درون سازمانی تا 12 امتیاز --- "نظارت ، بازنگری و اصلاح دستورالعمل ها و رویه های متنوع و پیچیده درون سازمانی و برون سازمانی" تا 16 امتیاز --- "پیشنهاد ، ابلاغ و تصویب آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و رویه ها و نظارت بر حسن اجرای آنها در سطح برون سازمانی" تا 20 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 20.
 • Please enter a number from 0 to 20.
 • B5 مسئولیت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و اورگونومی

   مسئولیت بهداشت و ایمنی(HSE) 0  رعايت و اجراي ايمني و بهداشتی و ارگونومیگز 0  تدوین مقررات ايمني و بهداشتی و ارگونومیگز 0  جلوگيري از بیماری‌ها
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  "امکان بروز جراحات سطحی مانند بریدگی ، ضرب دیدگی و یا حوادث کم اهمیت و جزئی برای خود یا دیگران" تا 2 امتیاز --- امکان بروز جراحات عمیق برای خود یا دیگران تا 4 امتیاز--- امکان بروز نقص عضو جزیی برای خود یا دیگران تا 6 امتیاز--- امکان بروز نقص عضو کلی برای خود یا دیگران تا 8 امتیاز--- "امکان بروز از کارافتادگی و مرگ و میر برای خود یا دیگران" تا 10 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 10.
 • Please enter a number from 0 to 10.
 • B6 استقلال کاری و آزادی عمل (اختیارات)

   0 مسئولیت تصمیم‌گیری و حل مسئله تخصصی ـ فنی و پیامد تصمیمات 29  تعین روش انجام کار 3  تعیین اولویت‌های کاری 3  حل مسائل تکرارای و مشخص 4  رعایت مهلت‌های زمانی 4  کنترل زمان کار انجام شده 3  حل مسائل بدون رویه 3  کنترل فنی مدارک 3  ارزیابی کیفیت کار 4  حل مسائل و مشکلات استراتژیک 2   مسئولیت ها  رفع خطاهای اعلام شده با ایجاد تغییرات مناسب  مطالعه مستندات بالادستی کسب و کاری / استانداردی / متدولوژی  توسعه کد با یکی از زبان های برنامه نویسی  اطمینان از صحت و حفظ چهارچوب معماری و کد توسعه داده شده  حصول اطمینان از تهیه به موقع دستور العمل ها و آیین نامه های حوزه منابع انسانی  حصول اطمینان از کاربردی بودن و بومی سازی شده آیین نامه ها و دستورالعمل های تهیه شده   حدود اختیارات  تهیه، به روزرسانی و نگهداشت مستندات شناخت/ تحلیل / طراحی/ ساخت / استقرار بر اساس متدولوژی پروژه  آزمون کد توسعه داده شده به منظور اطمینان از صحت عملکرد آن
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  نیازمند به اختیارات بسیار محدود و آزادی عمل بسیار کم تا 8 امتیاز--- 2نیازمند به اختیارات محدود و آزادی عمل کم تا 16 امتیاز--- 3نیازمند به اختیارات و آزادی عمل متوسط تا 24 امتیاز--- نیازمند به اختیارات زیاد و آزادی عمل زیاد تا 32 امتیاز--- نیازمند به اختیارات بسیار زیاد و آزادی عمل بسیار زیاد تا 40 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 40.
 • Please enter a number from 0 to 40.
 • B7 مسئولیت پاسخگویی-

   مسئولیت تماس و ارتباط 24  برقراري تماس با هیات مدیره 0  ارتباط با ارباب رجوع 0  ايجاد جو تفاهم و همکاري 3  حصول توافق 3  پاسخگويي و رفع موانع و مشکلات 4  تشکيل جلسات با مدیران 3  تماس با همکاران و مسئول واحد خود 4  ارتباط مداوم کاري با ساير واحدها 4  ارتباط با بیرون سازمان 3  پست های سازمانی مرتبط  كارشناس برنامه نویس  رئیس تیم توسعه
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  پاسخگویی بسیار کم تا 8 امتیاز-- پاسخگویی محدود تا 16 امتیاز--- پاسخگویی متوسط تا 24 امتیاز-- پاسخگویی زیاد تا 32 امتیاز-- پاسخگویی بسیار زیاد تا 40 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 40.
 • Please enter a number from 0 to 40.
 • B8 مسئولیت‌ فعالیت های خاص شغل

   B8مسئولیت‌های خاص 12  سلامت معاملات و پیمان‌ها 0  امنیت اطلاعات در مناقصات 0  حفظ اطلاعات حساس 4  رازداری و امانت داری 4  عواقب حقوقی ناشی از تصمیم-گیری 0 نگهداری اطلاعات و ارزشمند 4
 • عنوانشرحاحراز شغل است؟ 
 • Please enter a number from 0 to 5.
 • Please enter a number from 0 to 5.
 • عنوانشرحاحراز شغل است؟ 
 • Please enter a number from 0 to 5.
 • Please enter a number from 0 to 5.
 • عنوانشرحآیا جزو شرایط احراز شغل است؟ 
 • Please enter a number from 0 to 5.
 • Please enter a number from 0 to 5.
 • عنوانشرحاحراز شغل است؟ 
 • Please enter a number from 0 to 5.
 • Please enter a number from 0 to 5.
 • مسئولیت‌های مالی:

   مسئولیت‌های مالی 0  برآورد و تعیین بودجه واحد 0  امضای چک و اسناد تعهدآور 0  حق صدور چک 0  تخصیص منابع مالی به افراد 0  دریافت و پرداخت وجوه نقد 0  برخورداری از تنخواه
 • عنوانشرحاحراز شغل است؟ 
 • C توانایی شغلی 200

 • C1 مستندسازی )مهارت نوشتاری

 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  "مستندسازی های ساده و تهیه گزارش های ساده و تکراری" تا 16 امتیاز-- "مستندسازی های نسبتا مشکل و تهیه گزارش های نسبتا مهم" تا 32 امتیاز-- "مستندسازی های مشکل و پیچیده و تهیه گزارش های مهم" تا 50 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 50.
 • Please enter a number from 0 to 50.
 • C2 برقراری ارتباط موثر

 • Please enter a number from 0 to 30.
 • Please enter a number from 0 to 30.
 • C3 حل مسأله

  کوشش‌های فکری 33 تجزیه و تحلیل مسائل 3 تفسیر اطلاعات 2 طراحی برنامه ریزی 4 دقت و تمرکز 3 سرعت انتقال استقرار سیستم ها 3 اتخاذ تصمیم برای تغییر 3 ابتکار محاسبه 2 تجسم و قضاوت 2
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  مسائل و مشکلات تکراری ، روتین و مشخص تا 10 امتیاز--- مسائ ل و مشکلا ت نیم ه روتی ن تا 20 امتیاز-- مسائ ل و مشکلا ت استاندار د ب ا روی ه ها ی نسبت ا مشخ ص تا 30 امتیاز--- مسائل و مشکلا ت نسبتا مشکل تا 40 امتیاز--- مسائل و مشکلات بدو ن الگو ، وسیع ، کلی و انتزاع ی تا 50 امتیاز--
 • Please enter a number from 0 to 50.
 • Please enter a number from 0 to 50.
 • C4 دقت و تمرکز

  کوشش‌های احساسی 25 درک احساس دیگران 3 خواندن احساسات دیگران 3 کنترل رفتارهای تنش زا ابراز احساسات صحیح 4 ارتباط با شرکت‌های بیرونی 2 همدردی با پرسنل ایجاد احساس مثبت در دیگران 2 شدت ابراز احساسات 1 ایجاد تصویر بیرونی مثبت
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  نیاز به دقت و تمرکز حواس متوسط تا 10 امتیاز--- مسائ ل و مشکلا ت نیم ه روتی ن تا 20 امتیاز--- "نیاز به دقت و تمرکز حواس خیلی زیاد و توام با حساسیت" تا 30 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 30.
 • Please enter a number from 0 to 30.
 • C5 توانایی کار گروهی

  منظور از شايستگي های رفتاری مجموعه ويژگي های روانشناختي است كه مبنای اصلي شکل گيری رفتار افراد تلقي مي شود اين ويژگي ها هم در فرايند جذب و استخدام ، هم آموزش و هم جابجايي و ارتقاء قابليت كاربرد دارد.----------------------------------------- کوشش‌های جسمی 22 تردد زیاد بین واحدها 3 تردد خارج از محیط کار 4 ایستادن طولانی مدت راه رفتن 2 خم و راست شدن 2 جابجایی اجسام سنگین ديد نزديك (ديدن جزئيات از نزدیک) 3 حساسيت بينايي (ديدن اشيا در نور زياد) 1 تمايز بين رنگ‏هاي مختلف نشستن مداوم جهت کار با کامپیوتر 4
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  نیاز به کار گروهی کم و بسیار محدود تا 8 امتیاز--- نیاز به کار گروهی خودجوش و در حد متوسط تا 16 امتیاز--- نیاز به کار گروهی زیاد به عنوان عضو تیم تا 24امتیاز--- نیاز به کار گروهی زیاد به عنوان عضو کاملا فعال و سازنده در تیم تا 32 امتیاز--- نیاز به کار گروهی زیاد به عنوان رهبر تیم تا 40 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 40.
 • Please enter a number from 0 to 40.
 • D شرایط کار

 • D1 خطرات ناشی از کار- شغلی و سازمانی

  خطرات شغلی و سازمانی 18 گردن درد 5 کمردرد 3 مچ درد چشم درد 3 مسمومیت 0 جراحت ضرب دیدگی 0 سقوط از ارتفاع 0 نقص عضو جزئی خفگی 0 سوختگی 0 ناراحتی ریوی افتادگی عضلات صورت 0 سردرد ناشی از کار 4 از کار افتادگی
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  صدمات یا جراحات سطحی و عمقی تا 5 امتیاز--- قص عضو جزیی تا 10 امتیاز--- "امراض جلدی ، قلبی ، ریوی ، عصبی ، فتق ، واریس ، دیسک و روماتیسم" تا 15 امتیاز--- نقص عضو کلی تا 20 امتیاز--- از کار افتادگی تا 25 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 25.
 • Please enter a number from 0 to 25.
 • D2 شرایط نامساعد محیط کار

  محیط فیزیکی 15 آلودگی صوتی 2 نور کم یا زیاد 3 بو و تهویه نامناسب 3 آلودگی شیمیایی 0 لرزش یا ارتعاش 0 اشعه 1 دود، بخار، گاز 0 آفتاب و نور 3 رطوبت 0 گرد و غبار 0 فضای کم 1 کار در فضای باز 0 گرما و سرمای زیاد 2
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  D۲ شرایط نامساعد محیط کار ۲۰ این شاخص برای این شغل موضوعیت ندارد ۱ وجود دود ، بخار و محیط آلوده ۶ ۲ وجود گرد و غبار ، سر و صدا ۱۲ ۳ وجود رطوبت، گرما یا سرما ، آفتاب و نور ۱۸ ۴ "بوی نامطبوع و کارهای شیمیایی عضو کاملا فعال و سازنده در تیم" ۲۴ ۵ لرزش ، ارتعاش و اشعه ۳۰
 • Please enter a number from 0 to 30.
 • Please enter a number from 0 to 30.
 • D3 استرس و سایر شرایط غیر عادی

  عوامل خستگی و استرس زا 26 جلسات طولانی 1 استرس تبعات تصمیمات 3 اجبار به اضافه کار 4 فشار کار زیاد 3 آنکال بودن 1 استرس وقوع حادثه 1 فشار روانی در دادگاه 0 مشاجره حین کار 3 مهلت زمانی 3 عدم همکاری بین بخشی 3 ساعات نامنظم كار 3 تضاد و ابهام در وظایف 1
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  صدمات یا جراحات سطحی و عمقی تا 5 امتیاز--- قص عضو جزیی تا 10 امتیاز--- "امراض جلدی ، قلبی ، ریوی ، عصبی ، فتق ، واریس ، دیسک و روماتیسم" تا 15 امتیاز--- نقص عضو کلی تا 20 امتیاز--- از کار افتادگی تا 25 امتیاز
 • Please enter a number from 0 to 30.
 • Please enter a number from 0 to 30.
 • D4 کوشش های جسمانی- خطاهای شغلی متداول

  خطاهای شغلی متداول 20 کمبود اطلاعات 3 خطای برنامه ریزی 2 استقرار سیستم‌ها 1 کمبود وقت برای بررسی مدارک 1 خطا در مکاتبات 1 استفاده از ابزارها 3 ارائه گزارش‌ها 2 عدم رعایت مهلت زمانی 1 تفسیر قوانین 1 بروز نکردن اطلاعات 2 اشتباهات تایپی 1 عدم اطلاع رسانی به موقع 2
 • عنوانامتیازاحراز شغل است؟ 
  D۳ استرس و سایر شرایط غیر عادی ۳۰ این شاخص برای این شغل موضوعیت ندارد ۱ نگرانی و سلب آسایش کم ۶ ۲ نگرانی و سلب آسایش در حد متوسط ۱۲ ۳ نگرانی و سلب آسایش نسبتا زیاد ۱۸ ۴ "نگرانی و سلب آسایش زیاد عضو کاملا فعال و سازنده در تیم" ۲۴ ۵ نگرانی و سلب آسایش خیلی زیاد ۳۰
 • Please enter a number from 0 to 15.
 • Please enter a number from 0 to 15.
 • شرايط احراز پايه اي:

  در اين قسمت شرايط احراز پايه ای شغل از لحاظ تحصيلات، سابقه ، جنسيت ، سن و وضعيت جسمي ارائه گرديده است.
 • سن مناسب شاغلين فعلي سن مناسب زمان استخدام با لحاظ سابقه
 • بينايی كامل-شنوايی-بويايی-قدرت بدنی-عدم نقص عضو-تکلم و قدرت بيان-دويدن-تشخيص رنگها-تناسب اندام
 • استراتژی منابع انسانی:


نمایش 1 - 25 از 42

ردیفکاربرثبت کننده :3. واحد سازمانی:۱. عنوان شغل:هدف شغل (توصیف شغل):
10923156811زیرساخت و مرکز دادهرئیس گروه زیرساخت

بررسی و ایجاد طرح های توسعه زیرساخت در شرکت و پروژه¬های مدیریت زیرساخت، نظارت بر صحت عملکرد کارشناسان زیرساخت و برنامه ریزی پروژه های مرتبط داخلی

20923156811سامانه های بانکداری متمرکزرئیس گروه تولید

مدیریت گروه تولید(پیاده سازی) محصولات فناوری اطلاعات در راستای اجرای پروژه¬ها یا فعالیت¬های اجرایی برنامه¬ریزی شده

30923156811توسعه و پشتیبانی سامانه های بانکداری غیر متمرکزرئیس گروه توسعه نوین شعب،نوین ستاد،چکاوک و ذی نفع واحد

نظارت و هماهنگی طراحی بر وظایف کارشناسان مسئول پشتیبانی ،چکاوک ، توسعه نوین شعب،نوین ستاد و ذی نفع واحد

40923156811مهندسی سیستممسئول فنی گروه مجازی سازی و ذخیره سازی

مدیریت و نگهداری زیرساخت های مجازی و تجهیزات ذخیره ساز در لایه های ناواکو و پرداخت از وظایف اصلی مسئول فنی اداره مجازی سازی و ذخیره سازها می باشد. در همین راستا توسعه و پشتیبانی سرورهای فیزیکی و مجازی و بررسی صحت عملکرد آنها نیز بر عهده مسئول فنی اداره فوق می باشد.

50923156811پروژه های خاصرئیس گروه توسعه درگاه های موبایل

هماهنگی و نظارت بر وظایف کارشناسان برنامک پرنا ، باشگاه و کارشناس واسط کاربری

60923156811پرداخترئیس گروه توسعه درگاه های پرداخت

مدیریت و ایجاد هماهنگی در کلیه زیرمجموعه های گروه

70923156811پرداخترئیس گروه تست و کنترل کیفیت

هدایت و راهبری گروه تست و کنترل کیفیت پرداخت

80923156811سامانه های بانکداری متمرکزرئیس گروه تحلیل و طراحی

مدیریت گروه تحلیل و طراحی محصولات فناوری اطلاعات در راستای اجرای پروژه¬ها یا فعالیت¬های اجرایی برنامه¬ریزی شده

90923156811ارتباطات و IXرئیس گروه پشتیبانی ارتباطات و IX

نظارت برارائه خدمات پشتیبانی فنی و راهنمایی کاربران و مشتریان در مواجهه با مشکلات نرم افزاری و رفع و رجوع مشکلات ارجاع شده

100923156811ارتباطات و IXرئیس گروه پروژه Open banking

هماهنگی و نظارت بر وظایف کارشناس مسئول گروه تحلیل و طراحی،کارشناس مسئول گروه پیاده سازی و کارشناس مسئول زیر ساخت و ارتباطات پروژه Open banking

110923156811مهندسی سیستمرئیس گروه پایگاه داده

"ارائه راهکارهای به روز در حوزه خدمات پایگاه داده و نظارت بر پیاده سازی آن ، نظارت بر حداکثر پایداری و نگهداری نسخ پشتیبان دیتابیس های تحت اختیار
نظارت بر طراحی دیتابیس های پروژه های نرم افزاری شرکت"

120923156811امنیترئیس گروه امنیت شبکه

"هدف از ایجاد شغل طراحی، پیکربندی و پیاده سازی امنیت شبکه، ارزیابی امنیت شبکه، امن سازی سامانه و سیستم عامل ها تحت یک مدیریت یکپارچه می باشد. تمامی ناحیه بندی ها، تفکیک
ترافیک بین نواحی، ارسال لاگ تجهیزات به soc و پایش پیاده سازی الزامات امنیتی جزو اهداف این شغل می باشد. لازم به ذکر است نحوه استقرار اجزای شبکه مانند سوییچ ها، روترها، سرورها و دیگر اجزای بر عهده این نقش می باشد."

130923156811امور دفاتررئیس گروه استان ها

رسیدگی هر چه بیشتر و نظارت بر کلیه گزارشات در جهت بهبود وضعیت دفاتر و رسیدن به اهداف تعیین شده برای دفاتر استانی

140923156811امور دفاتررئیس گروه cic

"رسیدگی مستمر نسبت به ارائه گزارش
نحوه برخورد و پیگیری موارد مورد درخواست پذیرندگان وی ای پی
جلوگیری از مواردی که با طولانی شدن آنها به سازمان خسارت وارد میشود
حفظ منافع و برگشت منابع به برگشت
بررسی کیفی برخی موارد تعیین شده برای پشتیبان
تعیین روال مشخص در جهت نحوه برخورد با پذیرنده خسارتی
تولید لیست جمع آوری و جابه جایی دستگاه در صنوف مختلف
دسته بندی کلی پذیرندگان و بررسی اولویت آنها"

150923156811پرداخترئیس سامانه های تحت وب

ها جهت حل مشکلات فنی تیم ¬ مسئول اجراي فعالیتهاي تعیین شده در گروه تعامل با مدیریت، تیم پروژه و سایر گروه

160923156811زیرساخت و مرکز دادهرئیس پروژه‌های *

هماهنگی، اجرا و نظارت پروژه‌های پیمانکاری اعم از طراحی، مشاوره، تهیه، اجرا و مباشرت در حوزه‌های تخصصی زیرساخت عمرانی، الکتریکال، مکانیکال، ارتباطات و مرکز داده

170923156811شبکه و ارتباطاترئیس اداره مرکز عملیات شبکه (NOC)

نظارت، بررسی و مدیریت نحوه عملکرد کارشناسان اداره مرکز عملیات شبکه (NOC) در پایش شبکه، سرورها و سرویس ها، از وظایف اصلی رئیس این اداره می باشد. شخصی که عهده دار این مسئولیت می گردد می بایست علاوه بر انجام این وظایف آماده حضور در کمیته های فنی، جلسات مدیریتی و ارائه گزارشات آماری و تحلیلی به مقام مافوق باشد.

180923156811شبکه و ارتباطاترئیس اداره پشتیبانی شبکه و سیستم ها

تضمین سطح مطلوب در ارائه سرويس پشتيباني فني و رفع مشکلات سیستم‌های نرم افزاری اطلاعاتی و سخت افزاری و همچنين پاسخ به درخواستهاي كاربران شركت و نيز ارايه راهکارهاي مديريت متمركز و يکپارچه كامپيوترهاي كاربران و انجام سرويس¬هاي نگهداري و تعميرات (پیشگیرانه و اضطراری) برای ارتقای کارآیی سیستم‌های سخت افزاری و اطلاعاتی و جلوگیری از بروز وقفه و یا اختلال در عملکرد آنها.

190923156811پرداخترئیس اداره پشتیبانی پرداخت

راهبری فعالیت های واحد انبار PSP

200923156811سامانه های بانکداری متمرکزرییس گروه معماری داده

مدیریت گروه های فناوری اطلاعات در راستای اجرای پروژه ها یا فعالیت های اجرایی برنامه ریزی شده

210923156811سامانه های بانکداری متمرکزرییس گروه محصول

مدیریت گروه تولید(پیاده سازی) محصولات فناوری اطلاعات در راستای اجرای پروژه ها یا فعالیت های اجرایی برنامه ریزی شده

220923156811سامانه های بانکداری متمرکزرییس گروه عملیات

مدیریت گروه های آزمون محصول، استقرار محصول، پشتیبانی محصول در راستای اجرای پروژه ها یا فعالیت های اجرایی برنامه ریزی شده

230923156811سامانه های بانکداری متمرکزرییس گروه تولید

مدیریت گروه تولید(پیاده سازی) محصولات فناوری اطلاعات در راستای اجرای پروژه ها یا فعالیت های اجرایی برنامه ریزی شده

240923156811زیرساخت و مرکز دادهرییس گروه توسعه و نگهداری مرکز داده

بررسی و ایجاد طرح های توسعه زیرساخت در مراکز داده، نظارت بر صحت عملکرد کارشناسان مرکز داده و پشتیبانی و نگهداری مراکز داده

250923156811مهندسی سیستمرییس گروه توسعه سیستمها

"مسول این شغل وظبقه مشارکت و نظارت در مستندات و بهبود فرآیند های سازمانی را بر عهده داشته و با کارشناسی و زمان سنجی و مهندسی مجدد و همچنین تحلیل نیازمندی ها با هماهنگی دیگر واحد ها نیازهای سازمان را به درستی شناسایی نموده و با پیاده سازی آنها در جهت بهبود بهره وری در سازمان اقدام نماید .
همچنین وظیفه مدیریت و راهبری واحدهای توسعه و استقرار مهندسی سیستم را بر عهده دارد"

ردیفکاربرثبت کننده :3. واحد سازمانی:۱. عنوان شغل:هدف شغل (توصیف شغل):


۱. عنوان شغل:3. واحد سازمانی:هدف شغل (توصیف شغل):شرح وظایف شغل:بدون عنوانبدون عنوانبدون عنوانبدون عنوان

No entries match your request.

۱. عنوان شغل:3. واحد سازمانی:هدف شغل (توصیف شغل):شرح وظایف شغل:بدون عنوانبدون عنوانبدون عنوانبدون عنوان

کدملیثبت کننده :۱. عنوان شغل:هدف شغل (توصیف شغل):جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل A از 1000جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل B از 1000جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل C از 1000جمع امتیاز مدیریت به کل گزارش استاندارد شغل از 1000جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل D از 1000

No entries match your request.

کدملیثبت کننده :۱. عنوان شغل:هدف شغل (توصیف شغل):جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل A از 1000جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل B از 1000جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل C از 1000جمع امتیاز مدیریت به کل گزارش استاندارد شغل از 1000جمع امتیاز مدیریت به گزارش استاندارد شغل D از 1000