لیست محتواهای جشنواره

لیست محتواهای جشنواره

نمایش 1 - 12 از 12

ردیفتاریخ ورودینامنام خانوادگی سازمان محل فعالیت یا کدمرکزتوضیحات مختصر در مورد محتواتصویر جشنواره
19 اردیبهشت 1401مهرانگیزتنهای قولنجیhttp://موسسه%20خیریه%20خیرین%20قولنجی

شرکت کنندگان توانمندی های بانوان انزل

تصویر جشنواره
29 اردیبهشت 1401مهرانگیزتنهای قولنجی

نمایشگاه توانمندیهای بانوان انزل
بازدید اعضای شورا و دهیاری قولنجی

تصویر جشنواره
39 اردیبهشت 1401مهرانگیزتنهای قولنجی

نمایشگاه توانمندیهای بانوان انزل
بازدید بخشدار محترم انزل و نماینده ولایت فقیه و ریس بخش انزل

تصویر جشنواره
49 اردیبهشت 1401مهرانگیزتنهای قولنجی

نمایشگاه توانمندیهای بانوان انزل
بازدید بخشدار محترم انزل و نماینده ولایت فقیه و ریس بخش انزل

تصویر جشنواره
59 اردیبهشت 1401مهرانگیزتنهای قولنجی

نمایشگاه توانمندیهای بانوان انزل

تصویر جشنواره
69 اردیبهشت 1401مهرانگیزتنهای قولنجی

نمایشگاه توانمندیهای بانوان انزل

تصویر جشنواره
79 اردیبهشت 1401مهرانگیزتنهای قولنجی

نمایشگاه توانمندیهای بانوان انزل

تصویر جشنواره
826 اسفند 1400بیلگی سایار(شرکت آموزش و پژوهش)

توضیحات مختصری در مورد محتوای ارسالی

تصویر جشنواره
926 اسفند 1400بیلگی سایار(شرکت آموزش و پژوهش)

توضیحات مختصری در مورد محتوای ارسالی

تصویر جشنواره
1026 اسفند 1400بیلگی سایار(شرکت آموزش و پژوهش)

توضیحات مختصری در مورد محتوای ارسالی

تصویر جشنواره
1126 اسفند 1400بیلگی سایار(شرکت آموزش و پژوهش)

توضیحات مختصری در مورد محتوای ارسالی

تصویر جشنواره
1226 اسفند 1400بیلگی سایار(شرکت آموزش و پژوهش)

محتوا

تصویر جشنواره
ردیفتاریخ ورودینامنام خانوادگی سازمان محل فعالیت یا کدمرکزتوضیحات مختصر در مورد محتواتصویر جشنواره

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند