گزارش مدل ارزیابی شغل ناواکو

گزارش مدل ارزیابی شغل ناواکو

نمایش 1 - 1 از 1

A قابلیت های شغلی 500مدل ارزشیابی مشاغل فنی 1000عنوان دانش و مهارت های تخصصی کاملا ساده 40عنوان دانش و مهارت های تخصصی نسبتا ساده 80عنوان دانش و مهارت های تخصصی نسبتا پیچیده 120عنوان دانش و مهارت های پیچیده 160عنوان دانش و مهارت های خیلی پیچیده 200عنوان آشنایی به نرم افزارهای مرتبط شغلی 30عنوان توانایی کار با نرم افزارهای مرتبط شغلی 60عنوان تسلط به نرم افزارهای مرتبط شغلی 90عنوان مکالمه ، درک مطلب و خواندن ابتدایی 20عنوان مکالمه ، درک مطلب و خواندن در حد متوسط 40عنوان مکالمه ، درک مطلب و خواندن پیشرفته 60عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 15عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 30عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 45عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 60عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 75عنوان تا دیپلم یا پیش دانشگاهی 15عنوان فوق دیپلم 30عنوان لیسانس 45عنوان فوق لیسانس 60عنوان دکترا 75مجموعA قابلیت های شغلی500 (حدافل امتیاز)
 • A1 دانش تخصصی و مهارت 350
 • A2 تجربه 75
 • A3 تحصیلات 75
 • A قابلیت های شغلی 500
 • B مسئولیت های شغلی 200
 • C توانایی شغلی 200
 • D شرایط کار 100
 • 5 دانش و مهارت های خیلی پیچیده 200
 • 3 تسلط به نرم افزارهای مرتبط شغلی 90
 • 3 مکالمه ، درک مطلب و خواندن پیشرفته 60
 • 5 10 سال تجربه مفید و مرتبط 75
 • A3 - 5 دکترا 75
$985.00$0.00
A قابلیت های شغلی 500مدل ارزشیابی مشاغل فنی 1000عنوان دانش و مهارت های تخصصی کاملا ساده 40عنوان دانش و مهارت های تخصصی نسبتا ساده 80عنوان دانش و مهارت های تخصصی نسبتا پیچیده 120عنوان دانش و مهارت های پیچیده 160عنوان دانش و مهارت های خیلی پیچیده 200عنوان آشنایی به نرم افزارهای مرتبط شغلی 30عنوان توانایی کار با نرم افزارهای مرتبط شغلی 60عنوان تسلط به نرم افزارهای مرتبط شغلی 90عنوان مکالمه ، درک مطلب و خواندن ابتدایی 20عنوان مکالمه ، درک مطلب و خواندن در حد متوسط 40عنوان مکالمه ، درک مطلب و خواندن پیشرفته 60عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 15عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 30عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 45عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 60عنوان سال تجربه مفید و مرتبط 75عنوان تا دیپلم یا پیش دانشگاهی 15عنوان فوق دیپلم 30عنوان لیسانس 45عنوان فوق لیسانس 60عنوان دکترا 75مجموعA قابلیت های شغلی500 (حدافل امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند