شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار

مشاوره ، آموزش و توانمندسازی

محصلان ، فارغ التصیلان، کارجویان و کارآفرینان استعدادیابی شده و براساس نیاز و علایق و تواناییهای فرد ، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود تا بصورت اصولی مهارتهای کارآفرینی و کسب و کار را کسب نمایند

رزومه …

مشاوره کارآفرینی و کسب وکار

به علاقمندان به کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار؛ بر اساس سوابق و تجربیات شناسایی شده در بخشهای مختلف خدمات مشاوره ای ارائه میگردد تا با بهره برداری از دانش و تجربیات موفق اجرا شده مسیر موفق تری را شروع نمایند.

رزومه …

مهارت سنجی و هدایت شغلی

علاقمندان به اشتغال و کسب و کار، در قالب قراردادهای کارآموزی و کارورزی در پروژه ها و محیطهای واقعی کسب و کار مشغول بکار شده و با کسب تجربه و سابقه کار ، برای اشتغال و کسب و کار آماده میشوند.

رزومه …

برند سازی و مشاوره بازاریابی و فروش

در این حوزه برای محصولات تولیدی طرحهای تحت پوشش، ایجاد شناسنامه و تولید محتوا شده و از طریق اینترنت نسبت به بازاریابی و معرفی خدمات و فروش محصولات اقدام خواهد شد.

رزومه …

برنامه ریزی ایجاد و مدیریت صندوق

با ایجاد صندوق خرد محلی از سرمایه های خرد اعضا از فرصتهای کارآفرینی آنها حمایت شده و با سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و فروش محصولات اعضا؛ موجب رونق و توسعه کسب و کارها خواهد شد.

رزومه …

ظرفیتهای کارآفرینی اجتماعی

خیرین جهادگر اجتماعی شناسایی و با بهره برداری دانش و تجربه آنها و کمکهای مردمی و خیرین نیکوکار؛ از تولیدات و خدمات در بخشهای مختلف حمایت میگردد تا با ارائه خدمات رفاهی کیفیت معیشت مردم ارتقا یابد.

رزومه …

درخدمات پیشنهادی هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیت افراد و اجتماع و حمایت از سرمایه هاست.

توسعه کسب و کارها، به مشاوره و خدمات مکملی نیاز دارد که میتوان با ایجاد زیر ساختهای لازمه و فراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات مورد انتظار، ضمن ایجاد کسب و کارهای جدید به حمایت از پایدارسازی و توسعه کسب و کارهای موجود نیز اقدام نمود.

کارشناسان و نیکوکاران و خیرین این شرکت زیر ساختی فراهم نموده اند تا ارکان کسب و کارها که شامل مدیران و کارشناسان و راهبران، کارآفرینان و مجریان طرحها میباشند، بتوانند از خدمات ذیل الذکر ضمن صرفه جویی در هزینه ها و زمان جهت پایدار سازی ، توسعه و افزایس سودآوری کسب و کارها بهره برداری نمایند.

مشتریان ما

تعدادی از مشتریان ما:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

مشاهده رزومه

 


رزومه فعالیتهای ما

ارکان نظام آموزشی میتوانند:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

مشاهده رزومه

اساتید ما

شما می‌توانید:

آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

مشاهده رزومه

پیشنهادات ما برای شما

پیگیر فعالیتها ما باشید:

آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

مشاهده رزومه


پیگیر فعالیتها ما باشید:

آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

مشاهده رزومه


وبینارهای آموزش و توانمند سازی

3000
یادگیرندگان تحصیل کرده
432
لیست دسته بندی
9834
زبان های موجود
934
دوره های موجود