ثبت اولیه پروژه اجتماع محور

کاربر گرامی: برای اینکه در آینده امکان ویرایش مجدد فرم را داشته باشید لازم است در ابتدا حتما ثبت نام نموده و بانام کاربری خود وارد سامانه شده و تکمیل فرم را ادامه بدهید. (چنانچه قبلا ثبت نام نموده باشید اطلاعات شما بعد از ورود به سامانه بطور اتوماتیک در فرم زیر ظاهر خواهد شد)

 • مثلا : آذربایجان غربی
 • مثلا : روستای داشبند بوکان
 • مثلا : روستای داشبندبوکان
 • جمعیت تحت پوشش : جدول شماره یک

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  مثلا : 93/2/25
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  مثلا : 93/3/2
 • مثلا : 40
 • جمعیت تحت پوشش : جدول شماره دو

 • مثلا : شناسایی روستا،هماهنگی ، تشکیل تیم ، نیازسنجی
 • مثلا : دوره های آموزشی ، مهارتهای زندگی ، پیشگری ازاعتیاد
 • مثلا : مشارکت باسازمان دربرگزاری اردو ومراسم ومناسبتهای مذهبی آموزش در سایر ارگانها و سازمانهای خدماتی و آموزشی
 • مثلا : برگزاری مراسمات مذهبی و ملی شرکت دراردوهی زیارتی
 • نام و نام خانوادگی و امضاء

  کارشناس تسهیلگر یک نفر از اعضای تیم داوطلب یا اعضای سازمان اجتماع محور معاون امور فرهنگی و پیشگیری استان
 • مثلا : آگاهسازی بانوان درمورد رابطه بین سست بودن ارتباطات خانواده و گرایش فرزندان به خانواده و عدم گرایش والدین به سوء مصرف
 • مثلا : تاثیر ارتباطات ضغیف خانواده بر علل گرایش والدین به سوء مصرف مواد
 • مثلا : افزایش ارتباطات خانوادههاباهموایجادفضایسالموگرم
 • مثلا : افزایش ارتباطات بین اعضای خانواده هاوتاثیر آن برتصمیمات فرزندان درموردسبک زندگی
 • مثلا : برگزاری دوره های آموزشی – فنی وحرفه ای – برگزاری اردوهای تفریحی ، زیارتی ، فرهنگی شرت در نمایشگاهها، برگزاری مراسم ویژه مناسبتهای مذهبی و ملی
 • جدول شماره 1 : تعیین مسئول هماهنگی

 • مثلا : برگزاری دوره های مهارت زندگی
 • مثلا : پیشگیری اولیه ازاعتیاد
 • مثلا :
 • جدول شماره 2 : جدول زمانبندی فعالیتها برنامه ها (سال 92 )

 • مثلا : خرداد اردیبهشت
 • مثلا : خرداد اردیبهشت
 • مثلا : اردیبهشت
 • مثلا : خرداد اردیبهشت
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
 • مشخصات ارائه دهنده


تصویر صفحه اول طرح ایده (بروشور)نام اجتماع :نام شهرستان :آدرس اجتماع :تاریخ شروع فعالیت تیم داوطلبتعداد اعضای فعال تیمعنوان :بیان مسئله :هدف کلی :اهداف ویژه :فعالیت ها:نام

No entries match your request.

تصویر صفحه اول طرح ایده (بروشور)نام اجتماع :نام شهرستان :آدرس اجتماع :تاریخ شروع فعالیت تیم داوطلبتعداد اعضای فعال تیمعنوان :بیان مسئله :هدف کلی :اهداف ویژه :فعالیت ها:نام