شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار

استعدادیابی و رشد

محصلان ، فارغ التصیلان، کارجویان و کارآفرینان استعدادیابی شده و براساس نیاز و علایق و تواناییهای فرد ، خدمات ارائه میشود.

رزومه …

آموزش و توانمندسازی

براساس استعدادیابی ، نیاز ، علایق و تواناییهای فرد ، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود تا بصورت اصولی مهارتهای لازمه را کسب نمایند

رزومه …

کارآفرینی و کسب وکار

بر اساس سوابق و تجربیات شناسایی شده خدمات ارائه میگردد تا با بهره برداری از دانش و تجربیات موفق اجرا شده مسیر موفق تری را شروع نمایند.

رزومه …

برندسازی و فروش

با ایجاد نمایشگاه و فروشگاه های مجازی و واقعی برای محصولات تولیدی و آموزش و مشاوره در ایجاد شناسنامه و تولید محتوای خدمات ارایه شده نسبت به معرفی خدمات و بازاریابی و فروش محصولات اقدام می گردد.

رزومه …

سرمایه گذاری و توسعه

با ایجاد کارتابل الکترونیکی برای خیرین و جهادگران اجنماعی جهت تعامل و ارتباط با یکدیگر در بستری امن و اختصاصی، ضمن ایجاد تجرییات ارزنده مشترک و مستندسازی و تولید محتواهای خدمات ارائه شده، با ایجاد صندوق خرد محلی نیز از فرصتهای کارآفرینی و تولیدات و خدمات حمایت میگردد

رزومه …

کاریابی و اشتغال

علاقمندان به اشتغال و کسب و کار، در قالب قراردادهای کارآموزی و کارورزی، در پروژه ها و محیطهای واقعی کسب و کار مشغول بکار شده و با کسب تجربه و سابقه کار ، برای اشتغال و کسب و کار آماده میشوند.

رزومه …

رزومه فعالیتهای ما

ارکان نظام آموزشی میتوانند:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

مشاهده رزومه

پیشنهادات ما برای شما

پیگیر صدور گواهینامه باشید :

آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

مشاهده رزومه

اساتید ما

شما می‌توانید:

آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

رزومه مشاوران

مشتریان ما

تعدادی از مشتریان ما:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

مشاهده رزومه

 

 


وبینارهای آموزش و توانمند سازی سرمایه انسانی:

وبینارهای آموزش و توانمند سازی سرمایه انسانی:

آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

مشاهده رزومه

درخدمات پیشنهادی هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیت افراد و اجتماع و حمایت از سرمایه هاست.

توسعه کسب و کارها، به مشاوره و خدمات مکملی نیاز دارد که میتوان با ایجاد زیر ساختهای لازمه و فراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات مورد انتظار، ضمن ایجاد کسب و کارهای جدید به حمایت از پایدارسازی و توسعه کسب و کارهای موجود نیز اقدام نمود.

کارشناسان و نیکوکاران و خیرین این شرکت زیر ساختی فراهم نموده اند تا ارکان کسب و کارها که شامل مدیران و کارشناسان و راهبران، کارآفرینان و مجریان طرحها میباشند، بتوانند از خدمات ذیل الذکر ضمن صرفه جویی در هزینه ها و زمان جهت پایدار سازی ، توسعه و افزایس سودآوری کسب و کارها بهره برداری نمایند.(کلنیک کسب و کار)

3000
یادگیرندگان تحصیل کرده
432
لیست دسته بندی
9834
زبان های موجود
934
دوره های موجود