طرح آموزش شهروند الکترونیک

 

جشنواره مسابقه محتوا

جهت ثبت نام و شرکت در قرعه کشی جشنواره , پس از ثبت نام وارد فرم ارسال محتوا شوید و محتوای مورد نظر را انتخاب و ارسال بفرمایید.

جشنواره آموزش های مجازی

جهت شرکت در جشنواره آموزش، بر روي دكمه ورود به سايت كليك ودوره مورد نظر را انتخاب نماييد.

جشنواره خدمات مراکز مجری

جهت ثبت نام و شرکت در جشنواره , پس از ثبت نام وارد فرم ارسال محتوا شوید و محتوای مورد نظر را انتخاب و ارسال بفرمایید. 

طرح پیشنهادی کارزار رسانه آموزش شهروند الکترونیک

 

اجرای طرح کارزار رسانه ای: - 100%

طرح کارزار رسانه ای:

هدف از اجرای طرح با توجه به این مهم که تربیت شهروند الکترونیک لازمه تحقق دولت الکترونیک می باشد افزایش سطح سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می باشد بگونه ای که بتوانیم شاهد آثار مستقیم و غیر مستقیم این طرح در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک و پیاده سازی سیستم مدیریتی نوین شهری مبتنی بر فناوری اطلاعات باشیم. به اختصار این طرح اهداف زیر را شامل می گردد:

اهداف و راهبردهاي طرح آموزش شهروند الکترونیک

 

هدف اول

بسترسازی و فرهنگ سازی به منظور اصلاح الگوی مصرف از طریق استفاده از ابزارها و خدمات الکترونیک ارائه شده

در هر خانوار به طور میانگین در طی یک ماه حداقل 2 سفر غیر ضرور انجام می گیرد.( سفر غیر ضرور به سفری اطلاق می‌گردد که قابلیت اجرای اهداف آن برای شخص در منزل نیز وجود دارد.). طبق بررسی‌های به عمل آمده برای هر سفر غیر ضرور حدود 1 لیتر بنزین مصرف می‌گردد.  با در نظر گرفتن 17.5 میلیون خانوار کشور که جمعاً در طی یک ماه حدود 35 سفر غیر ضرور انجام می‌دهند ماهانه 35میلیون سفر انجام گرفته که بیانگر مصرف 35 میلیون لیتری بنزین در هر ماه می باشد. حال در صورت توانمند شدن شهروندان به انجام امور خود در منزل ماهانه تنها حدود 200 الی 300 میلیارد ریال از طریق کاهش مصرف بنزین صرفه جویی خواهد شد.

 

هدف دوم

 1. بستر سازی مناسب برای ایجاد بانک، شهر، شهرداری و در نهایت دولت الکترونیک

پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند بسترسازی جهت الکترونیکی شدن بانک، شهرداری و شهر بوده که همانا لازمه این بستر سازی، الکترونیکی شدن شهروندان و آشنایی ایشان با مباحث موجود در  دولت الکترونیک و خدماتی می باشد که در شهر، شهرداری ها، بانک ها، و سایر ارگان ها و نهاد ها به شکل الکترونیک قابل ارائه می باشد. که در صورت تحقق آموزش شهروندان هزینه‌های اجراء و پیاده سازی دولت الکترونیک به مراتب کمتر بوده و صرفه جویی صورت گرفته از طريق آموزش و در هزینه امور جاری سازمان ها و ارگان های مذکور نیز بسیار قابل تامل می باشد.

 

هدف سوم

 1. آموزش تخصصی

آموزش تخصصی مورد نیاز کلیه کارکنان و پرسنل استانداری ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، نظام اداری و بانکی در تمامی استان ها و در نهایت در سراسر کشور جهت توانمند شدن پرسنل به منظور ارائه خدمات سازمان مربوطه به شکل الکترونیک به عموم هموطنان که در صورت آموزش شهروندان و آشنایی و آگاهی ایشان به نحوه استفاده از مزایای دولت الکترونیک، کارکنان و پرسنل سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده این خدمات نیز می بایست توانایی ارائه خدمات و انجام امور درخواستی مراجعه کنندگان را از طریق ادوات و ابزارهای الکترونیک موجود در سازمان داشته باشند و این میسر نمی شود مگر با آموزش عمومی و تخصصی کارکنان به نوع و نحوه ارائه خدمات الکترونیک در جهت پاسخگویی مناسب و اجرای سریع و کارآمد آن که به نوبه خود اجرای آن هزینه زیادی را به سازمان ها، نهاد ها و ارگان ها تحمیل می نماید که سازمان ها نه تنها این هزینه را انجام نداده بلکه در هزینه انجام امور نیز صرفه جویی مناسبی خواهند برد.


 

هدف چهارم

 1. توانایی بهره مندی عموم شهروندان از خدمات نوین قابل ارائه در استانداری، فرمانداری، شهرداری، نظام اداری و بانکی

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)

 

هدف پنجم

 1. تسهیل در برنامه های روزمره عموم شهروندان

(راهنما)(عضویت)(اقتصادمحله)(شناسنامه)(پروژه)

 

هدف ششم

 1. ترویج استفاده از ابزارهای الکترونیکی و بهره مندی از شبکه های ارتباطی

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)


 

هدف هفتم

 1. ارتقاء سطح سواد و معلومات IT عموم شهروندان

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)

 

هدف هشتم

 1. کاهش هزینه های توسعه مبتنی بر فنآوری اطلاعات

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)

 

هدف نهم

 1. فرهنگ سازی و به وجود آمدن بستری مناسب جهت پیاده سازی دولت الکترونیک

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)

 

هدف دهم

 1. کاهش سفرهای شهری بدلیل استفاده شهروندان از خدمات الکترونیکی سازمان ها و ارگانهاي در منزل

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)

 

هدف یازدهم

 1. کاهش بار ترافیکی به دلیل کاهش سفرهای شهری

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)

 

هدف دوازدهم

 1. کاهش مصرف سوخت به دلیل کاهش سفرهای شهری که نمونه آن در بند 1 اهداف ارائه گردید.

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

 

هدف چهاردهم

 1. افزایش اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، شهرداری‌ها و بانکداری الکترونیک

(شيوه نامه)-(دستورالعمل)-(راهنما)-(استارتاپ)-(عضویت)

 

هدف شانزدهم

 1. کاهش هزینه های تحمیلی به نظام اداری کشور به دلیل انجام سنتی امور توسط عموم شهروندان

با الکترونیکی شدن سازمان ها و ارائه و انجام امور با ادوات و ابزار الکترونیک میزان استفاده از ملزومات اداری در تمامی سطوح اداری تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد که طبق بررسی های انجام گرفته این کاهش بین 65% الی 80%  خواهد بود که به خودی خود سبب کاهش 65% الی 80% در هزینه های ریالی سازمان می‌گردد.

 

هدف هفدهم

 1. کاهش هزینه های انتشار اسکناس، چک پول، اوراق و اسناد بانکی

طبق آمارهای موجود سالیانه رقمی بالغ بر 120 میلیارد ریال جهت امحاء اسکناس های فرسوده و نگهداری و  چاپ اسکناس توسط بانک مرکز ی کشور هزینه می گردد. در صورت آموزش مفاهیم شهروند الکترونیکی و استفاده از آن توسط شهروندان و در نهایت نهادینه شدن فرهنگ استفاده ازابزار و ادوات الکترونیک از قبیل خرید اینترنتی، استفاده از دستگاه های کارتخوان و …، به خودی خود میزان استفاده از اسکناس در میان شهروندان کاهش یافته که این امر خود سبب کاهش در هزینه ذکر شده فوق می گردد.

 

هدف هجدهم

  1. کاهش هزینه های تحمیلی به نظام اداری کشور به دلیل انجام سنتی امور توسط عموم شهروندان

  با الکترونیکی شدن سازمان ها و ارائه و انجام امور با ادوات و ابزار الکترونیک میزان استفاده از ملزومات اداری در تمامی سطوح اداری تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد که طبق بررسی های انجام گرفته این کاهش بین 65% الی 80%  خواهد بود که به خودی خود سبب کاهش 65% الی 80% در هزینه های ریالی سازمان می‌گردد.

دوره عمومی آموزش 

با موضوع آشنایی با مواد مخدر، مهارتهای زندگی و مهارتهای تربیت فرزندان (بمدت 6 ساعت و با ارائه گواهینامه مورد تایید شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر)  (نهایی مراحل ثبت نامه در سامانه آموزش )

طرح  نوروزی کارزار رسانه ای

توزیع بروشور آشنایی با موادمخدر و مضرات آنها

ارائه مشاوره فردی

ایجاد کمپین مردمی نه به اعتیاد

ایجاد کمپین مردمی نه به اعتیاد

*ایجاد مسابقه نقاشی بامحوریت نه به اعتیاد ویژه کودکان

ارسال پیامهای پیشگیرانه و فیلم های 100 ثانیه ای با محوریت پیشگیری از اعتیاددر شبکه های مجازی

ارسال پیامک پیشگیرانه برای 15000 مشترک به مدت 20 روز

ایجاد کمپین مردمی نه به اعتیاد


مکان های اجرای طرح


  تعدادی مشارکت کنندگان ما:

  تعدادی مشارکت کنندگان ما:

  ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

  مشاهده رزومه