مشاوره کارآفرینی

مشاوره کارآفرینی

مشاوره کارآفرینی

سئوالات 09144451769

کلنیک کسب و کار

در تحقیقات میدانی از کسب و کارها که از ارتباط مستقیم عوامل سازمانهای حمایتی با ذینفعان انجام شده ، مشاهده گردیده که توسعه کسب و کارها به مشاوره و خدمات مکملی نیاز دارد که میتوان با ایجاد زیر ساختهای لازمه و فراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات مورد انتظار ، ضمن حمایت از پایدارسازی و توسعه کسب و کارهای مجریان، به ایجاد کسب و کارهای جدید نیز اقدام نمود. در این راستا کارشناسان و نیکوکاران و خیرین و این شرکت زیر ساختی فراهم نموده اند که ضمن شناسایی و بهره برداری از ظرفیت راهبران توسعه محلات، جهت ایجاد و حمایت از کسب و کارهای خانواده های تحت پوشش، با ارائه کلیاتی از شرح خدمات و روش کار طرح های اجرایی نسبت به فرهنگسازی و ترویج نظام راهبری توسعه محلات نیز اقدام نمایند تا ارکان نظان راهبری ( شامل مدیران و کارشناسان سازمانها و راهبران، کارآفرینان و مجریان طرحها میباشند) بتوانند از خدمات ذیل الذکر ضمن صرفه جویی در هزینه ها و زمان انجام فعالیت، جهت پایدار سازی ، توسعه و افزایش سودآوری کسب و کارها نیز بهره برداری نمایند.

استعدادیابی و هدایت

محصلان ، فارغ التصیلان، کارجویان و کارآفرینان استعدادیابی شده و براساس نیاز و علایق و تواناییهای فرد ، خدمات ارائه میشود.

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …

آموزش و توانمندسازی

براساس استعدادیابی ، نیاز ، علایق و تواناییهای فرد ، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود تا بصورت اصولی مهارتهای لازمه را کسب نمایند

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …

راه اندازی کسب وکار

بر اساس سوابق و تجربیات شناسایی شده خدمات ارائه میگردد تا با بهره برداری از دانش و تجربیات موفق اجرا شده مسیر موفق تری را شروع نمایند.

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …

برندسازی و فروش

با ایجاد نمایشگاه و فروشگاه های مجازی و واقعی برای محصولات تولیدی و آموزش و مشاوره در ایجاد شناسنامه و تولید محتوای خدمات ارایه شده نسبت به معرفی خدمات و بازاریابی و فروش محصولات اقدام می گردد.

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …

سرمایه گذاری و توسعه

با ایجاد کارتابل الکترونیکی برای ارتباط و تعامل ذینفعال و حامیان طرحها ، و مستندسازی و تولید محتوا از تجربیات مشترک ارزنده خیرین و جهادگران، در ایجاد صندوق های خرد مالی از فرصتهای کارآفرینی و تولیدات و خدمات حمایت میگردد

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …

کاریابی و اشتغال

علاقمندان به اشتغال و کسب و کار، در قالب قراردادهای کارآموزی و کارورزی، در پروژه ها و محیطهای واقعی کسب و کار مشغول بکار شده و با کسب تجربه و سابقه کار ، برای اشتغال و کسب و کار آماده میشوند.

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …


ظرفیتها و فرصتهای شغلی؟

وضعیت منطقه ای:؟
مزیت‌های شغلی:؟
جدول مشاغل:؟
لیست مزیت‌ سنجی:؟

کارشناسان ما

زمینه های مشارکت؟

سامانه استعدادیابی ، آموزش و توانمند سازی:؟
سامانه نیازسنجی ، کارآفرینی و هدایت شغلی:؟
سامانه اتوماسیون مکاتبات و ارجای کار:؟

 

   


   مشاوران ما : 

  شما می‌توانید:

  مشاره های مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری جلسات مشاوره، ارتباط با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج ارزیابی، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک مشاوره مجازی نیاز دارید، بپردازید.

  رزومه مشاوران

  3000
  عنوان شغل
  432
  وظایف :
  9834
  تعریف شغل
  983
  شرایط احراز :