مهارتهای کاردانش

رشته های موجود

ردیف

نام رشته مهارتی

تعداد واحد

کد رایانه ای

۱

کامپیوتر( برنامه نویسی پایگاه داده)

۴۴

۶۱۴۰

۲

کامپیوتر ( طراحی صفحات وب )

۳۸

۶۲۳۴

۳

کامپیوتر ( تصویرسازی، طراح گرافیک )

۲۷.۵

۶۲۳۲

۴

امور اداری

۲۸.۵

۶۱۷۱

۵

گردشگری

۳۴

۶۲۲۰

۶

حسابداری مالی

۲۹.۵

۶۱۷۲

۷

بازاریابی

۲۷

۶۲۳۰

۸

مدیریت خانواده

۲۴

۶۱۷۰

۹

نقشه کشی ساختمان

۳۱.۵

۶۱۸۴

۱۰

نقشه کشی صنعتی

۳۹

۶۱۰۱

۱۱

معماری داخلی

۳۸.۵

۶۱۸۸

تعداد واحدها و مواد درسی شامل حداقل۹۶واحددرسی است که۳۰تا۴۰ درصد آن به آموزش های کسب و کار(کار آفرینی)کارورزی اختصاص یافته است.

دروس عمومی۵۳واحد-دروس مهارتی حداقل۲۰وحداکثر۴۳واحدچنانچه دروس مهارتی یک رشته مهارتی کمتر از ۴۳ واحد باشد دروس مذکور با تعداد مذکور با تعداد لازم از واحدهای دروس زیر تکمیل می شود (کارورزی۴واحد-کارآفرینی۲ واحد-بهداشت وایمنی کار۲واحد-قانون کار۱واحد-دروس اختیاری (مهارت های هم خانواده و دروس تخصصی و دروس عمومی سایر شاخه)حداکثر۱۴واحد

دوره اول (هفتم-هشتم-نهم) هرواحد درسی ۱۲۰۰۰تومان و دوره دوم (دهم-یازدهم-دوازدهم) هرواحد ۱۴۰۰۰تومان و پیش دانشگاه هر واحد ۱۴۰۰۰تومان و شهریه ثابت تمام دوره های ۶۰۰۰۰تومان میباشد.

جدول مربوط به رشته های کار دانش

دیپلم تصویر سازی کامپیوتری *۶۲۳۲*( ۵ . ۳۰ ) واحد

کاربر رایانه

۸

رایانه کار گرافیک freehand

۲.۵

کاربر نرم افزار اداری

۶

کاربر Flash mx

۵/۳

طر ا ح گرافیکی با رایانه

۵

رایانه کار Corel draw

۱.۵

شهروند الکترو نیک

۲

دیپلم حسابداری مالی *۶۱۷۲*( ۵ . ۲۶ ) واحد

حسابداری عمومی مقدماتی

۳.۵

حسابدار حقوق و دستمزد

۴

حسابداری عمومی تکمیلی

۴

رایانه کار حسابدار مالی

۳

حسابداری صنعتی درجه۲

۴

کاربر رایانه

۸

دیپلم امور اداری *۶۱۷۱*( ۵ . ۲۸ ) واحد

کاربر رایانه

۸

کار بر نرم افزار اداری

۶

سرپرست دبیر خانه

۵

بایگان

۲.۵

مسئول دفتر

۲.۵

تند خوان

۴.۵

دیپلم گردشگری *۶۲۲۰*( ۳۴ ) واحد

راهنمای عمومی گردشگری

۱۰

راهنمای موزه

۹

راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم

۱۱

راهنمای محلی

۴

دیپلم ودیریت بازاریابی ( ۲۷ ) واحد

حسابداری عمومی مقدماتی

۳.۵

مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه۱

۲.۵

حسابداری عمومی تکمیلی

۴

بازاریاب مطبوعات

۲.۵

بیمه گر بیمه های بازرگانی

۳.۵

بازاریاب بیمه

۳

کاربر رایانه

۸

دیپلم کشت گیاهان دارویی *۹۸۰۳*( ۲۹ ) واحد*۱۱۵۵

کشت گیاهان دارویی

دیپلم نقشه کشی ساختمان سازی *۶۱۸۵*(۲۲) واحد

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲

۱۰.۵

کمک بنای سفت کار درجه ۱

۷

بنای سفت کار درجه ۲

۴.۵

دیپلم نقشه کشی ساختمان *۶۱۸۴*(۵ . ۳۱ ) واحد

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲

۱۰.۵

نقشه کشی معماری

۱۰.۵

نقشه کشی سازه

۱۰.۵

دیپلم طراحی معماری داخلی( ۴۲ ) واحد

طراحی معماری داخلی

۴۲

دیپلم نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه( ۳۹ ) واحد

کاربر Mechani Cal درجه ۲

۲۰

نقشه کشی صنعتی درجه۲

۶

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

۱۳

مدارک مورد نیاز : کپی شناسنامه – کارت ملی – عکس – پوشه

رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات
رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟

در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند.

دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونه‌ای که داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌گیرد. ICT یافناوری‌‌اطلاعات‌وارتباطات ( Information & Communication Technology) ، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستره کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است اما در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان گفت؛ فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه‌ای و مخابرات صورت پذیرد.

صرفنظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوری ترین دستاورد این فناوری است.

می‌توان از ارتباطات مطمئن و در دسترس بصورت کارآمد، به عنوان بخشی از ابزار مطرح سازی مشکلات جهانی بهره‌گرفت. ممکن است فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به تنهایی گرسنه‌ها را سیر نکند، گرسنگی را ریشه کن نکند، یا مرگ و میر کودکان را نکاهد، اما عواملی بیش از پیش و با اهمیت هستند که رشد اقتصادی و برابری اجتماعی را به حرکت درمی‌آورند.

فناوری اطلاعاتی و ارتباطی؛ تولید، تنوع و توزیع کارآمد محصولات کشاورزی را مقدور می‌سازد و امکان عرضه خدمات اولیه بهداشتی به افراد بسیار نیازمند مناطق محروم از تسهیلات بهداشتی را فراهم‌تر می‌سازد. همچنین به آموزگاران این امکان را می‌دهد که دانش خود را به دورافتاده‌ترین نقاط این سیاره برسانند. دسترسی به فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد شرکتهای کوچک و گروه بندی فقیرترین و دورافتاده‌ترین مناطق جهان را تقویت کند و به آنها کمک کند و بخش عمده بازارهای داخلی و جهانی را به هم پیوند دهد. فناوری اطلاعات امکان جهش زیر ساختهای فقیر را طوری فراهم ساخته که دوری از بازارها دیگر عامل زیان نیست و کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و به گذشته‌ها متعلق می‌شوند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود حکومت گردانی برجای گذارد، می‌تواند به مردمی که دورافتاده، زبان بسته و غیر قابل بروز بوده‌اند صدایی بدهد که بتوانند صرف نظر از جنسیت و مکان زندگی خود سخن بگویند. با این اوصاف با پذیرش قدرت فراوان فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در بهبود و اعتلای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، باید آن را محور تمام راهبردهای توسعه قرار دهیم.

بر همین اساس نظریه‌هایی مانند ایجاد دولتهای الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی مطرح گردید و ظرف چند سال اخیر در برخی از کشورها پیشرفتهای قابل توجهی نموده است. مزایای عملی شدن این نظریه‌ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یک بحث جهانی و قابل توجه جوامع مختلف مبدل کرده که یکی از آنها، بحث ایجاد دولتهای الکترونیکی است.

مختصات آی تی : (IT)

آی تی (IT) رشته یا شاخه خاص تحصیلی نیست، بلکه مجموعه ایاز علوم و فنون مختلف است. علوم مختلفی در شکل گیری و کاربرد آی تی سهیم شده انداز کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار گرفته تا الکترونیک، مخابرات، گرافیک، مدیریت وارتباطات و رسانه ها .

هر فردی که در یکی از این زمینه ها فعالیت میکند،خودبخود شغلی در زمینه IT دارد .

زبان آی تی متاسفانه یا خوشبختانه انگلیسیاست و راهبری کامپیوتر نیاز دیگری است، برای هرکسی که در زمینه IT فعالیت دارد . شاخه های این صنعت روزبروز گسترده تر و کاربردهای آن فراگیرتر میشود . بنابراین هیچ وقت برای آغاز آموختن یکی از شاخه های آی تی دیر نیست و افق های شغلی این صنعتتا بینهایت گسترده است .

با ما همراه شوید تا درهای بازاری به وسعت کره زمین را به شما بگشاییم با پردرآمدترین کسب و کارها آشنا شوید دوره کاربردی کسب و کار اینترنتی: دوره مقدماتی طراحی سایت فروش بی همتا در اینترنت محصولات رایگان و کتاب های الکترونیکی بازاریابی ایمیلی ارتقای سایت در موتورهای جستجو تبلیغات در اینترنت ارتباط با مشتریان جمع بندی و ارایه نکات کلیدی

رشته امور اداری یکی از رشته های شاخه کارو دانش و فنی حرفه ای با هدف تربیت و پرورش افرادی که بیش از کارکنان از دانش نظری و بیش از کارشناسان از جنبه عملی برخوردار هستند به وجود آمده است .

دیپلم تصویر سازی کامپیوتری*۶۲۳۲ ( ۵ . ۳۰ ) واحد کاربر رایانه*۸*۳۰۰ رایانه کار گرافیک *freehand 200*2.5 کاربر نرم افزار اداری *۶*۲۳۰ کاربر*Flash mx 96*3.5 طر ا ح گرافیکی با رایانه *۵*۲۰۰ رایانه کار *Corel draw 60*1.5 شهروند الکترو نیک * ۷۷*۲

Tab 2

رشته مالی و بازرگانی
رشته مالی و بازرگانی
تعریف حسابداری:

حسابداری عبارتست از فن تفسیر ، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی . در حسابداری هدف بر این قرارگرفته است که با بنیانگذاری یک سری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسائل مالی یک موسسه بدست آوریم . در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی ، صنعتی و اقتصادی می باشد و با توجه به اینکه نقش فعالیت های مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد. تاریخچه حسابداری : در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان ، مالیات ها را جمع آوری می کردند و آنها را در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند. در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود. از دیگر وظایف حسابداران تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند، بود. در قرن ۱۳ و ۱۴ به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد. از زمان انقلاب صنعتی در انگلستان نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت و پس از انقلاب صنعتی آمریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردید و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا کرد .

مراحل حسابداری

فرایند حسابداری دارای ۴ مرحله به شرح زیر است:

 • ثبت فعالیتهای مالی
 • طبقه بندی اقلام ثبت شده
 • خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول
 • تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

حسابداری داستانی طولانی دارد . ثبت حسابها به تمدن هایی نظیر چین ، یونان و مصر برمی گردد و در آن زمان از حسابداری برای نگهداری حسابها و مدارک مربوط به مخارج و دستمزد و مصالح لازم برای ساخت بناهایی نظیر اهرام ثلاثه استفاده می شده. از آن زمان به بعد نیاز به حسابداری با رواج تجارت شدت گرفت . در قرن نوزدهم با افزایش شرکتهای سهامی نیاز به این رشته بیشتر احساس شده و زمانی هم که مالکان شرکت از مدیران آن جدا شدند این نیاز بیشتر شده چرا که مدیران در این برهه از زمان مجبور بودند برای اینکه بتوانند وضعیت فعالیت های شرکت را به اطلاع مالکان آن برسانند از این سیستم استفاده کنند . در نهایت در قرن بیستم هم کامپیوتر به این رشته دامن زد و باعث رشد سریع حسابداری شد ، اعمالی که محاسبه آنها وقت زیادی نیاز داشت با استفاده از کامپیوتر خیلی سریع محاسبه می شد .

چرخه حسابداری :

یکی از مهمترین محصولات تولیدی سیستم اطلاعات حسابداری ، صورتهای مالی می باشد که ابزار لازم جهت تصمیم گیری شرکتها و افراد بسیار موثر بوده و توان تصمیم گیری را بالا می برد. صورتهای مالی چیست؟ صورتهای مالی همانطور که از نامشان پیداست مدارک قابل استفاده می باشند که فعالیتها و وضعیت های مالی افراد یا واحد های تجاری را در قالب اعداد و ارقام پولی بیان می کنند که سوالات مختلفی را در رابطه با فعالیت های مالی واحد مربوطه بدون پاسخ نمی گذارد. سوالاتی از جمله :

 • آیا واحد تجاری سودآور بوده یا نه ؟
 • آیا واحد تجاری قادر به ادامه فعالیت است یا نه ؟
 • آیا واحد تجاری پولی برای گسترش فعالیت خود دارد یا نه ؟
 • و آیا ………..

پاسخگویی به تمام این سوالات ملزم به یادگیری حسابداری می باشد . حسابدار در نظر بسیاری از مردم یک فرد کاتب است که مسئولیت حساب و کتاب دارایی و اموال حجره داران را به عهده دارد . این عقیده شاید در زمان های دورتر صحیح به نظر می رسید. در حالیکه امروزه حسابدار کسی است که فن حسابداری را با طی مراحل علمی و در مراحل پیشرفته آن با کسب تجارب فراوان بدست می آورد و با گزارشات مالی و مستمر خود مدیریت را در تصمیم گیری صحیح ، سریع و به موقع کمک شایانی می نماید. از نظر علمی حسابداری عبارتست از فرآیند گردآوری ، ثبت و طبقه بندی ، تلخیص و گزارش دهی فعالیت های مالی یک موسسه است و به کسی که این فن را می داند و آن را با رعایت مجموعه ای از استاندارد های حرفه ای انجام می دهد حسابدار می گویند . همانطور که مطرح شد حسابدار سیستمی است که فعالیت های واحد تجاری را اندازه گیری می کند و این اطلاعات را در چارچوب گزارش هایی پردازش کرده و در نهایت نتایج فعالیت واحد تجاری را به تصمیم گیرندگان ارائه می دهد . بنابراین می توان گفت هرچه بیشتر از این رشته بدانیم و آگاه باشیم بهتر می توانیم در مورد وضعیت مالی موسسه تصمیم گیری کنیم. ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

 • حساب
 • دوره مالی
 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر معین
 • درآمد
 • هزینه
 • سرمایه
 • دارایی
 • بدهی
 • سند حسابداری

مفروضات حسابداری:

مفاهیم حسابداری مفروضاتی هستند که مبنای صورتهای مالی و سایر اصول حسابداری هستند که به ۴ دسته طبقه بندی می کنند:

 1. فرض داشتن شخصیت حقوقی جداگانه
 2. فرض تداوم فعالیت های مالی
 3. فرض وجود واحد اندازه گیری
 4. فرض دوره مالی

اصول حسابداری

این اصول به شش دسته کلی تقسیم می شوند:

 1. اصل قیمت تمام شده
 2. اصل وضع هزینه های همان دوره از درآمد همان دوره
 3. اصل افشای حقایق
 4. اصل قابل اعتماد بودن
 5. اصل مقایسه
 6. اصل ثبات رویه

 

رشته حسابداری یکی از رشته های شاخه کارو دانش و فنی حرفه ای با هدف تربیت و پرورش افرادی که بیش از کارکنان از دانش نظری و بیش از کارشناسان از جنبه عملی برخوردار هستند به وجود آمده است .

 

دیپلم حسابداری مالی*۶۱۷۲ ( ۵ . ۲۶ ) واحد

حسابداری عمومی مقدماتی*۳.۵*۱۳۰ حسابدار حقوق و دستمزد*۴*۱۲۰ حسابداری عمومی تکمیلی*۴*۱۵۰ رایانه کار حسابدار مالی*۳*۹۶ حسابداری صنعتی درجه۲*۴*۱۴۰ کاربر رایانه*۸*۳۰۰

Tab 3

رشته عمران
مهندسی عمران چیست؟
مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب است پیشرفت سریع جوامع و نیازهای روز افزون آن ها به انجام طرح های مختلف عمرانی از یک طرف و رشد و توسعه علوم مختلف از طرف دیگر، ایجاب می نماید تا با یک برنامه ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان و نیز استفاده بهینه از ابزار و امکانات موجود در جامعه، گامی بلند در جهت ترقی و تعالی جامعه برداشته شود. تاریخچه ی مهندسی عمران به اصطلاح Civil engineering به قرن هجدهم باز می‌ گردد. در آن زمان مهندسی عمران در مقابل مهندسی نظامی Military engineering قرار داشت. اصطلاحی که به همه ی امور مهندسی که به مسایل ساخت و ساز بناهای دست ساز بشر باز می‌ گشت. مانند سدها، ساختمان ها، پل‌ها و کانال ‌ها گفته می ‌شد. البته طی گذشت سال های متمادی و با پیشرفت علم و تخصصی شدن علوم، به مرور علوم مختلف، از جمله مکانیک Civil engineering جدا شده اما این اصطلاح هم چنان نام خود را برای عمران حفظ مهندسی کرد. این رشته قبلا به مهندسی راه و ساختمان موسوم بوده و به منظور تربیت مهندسان طراح، محاسبه و اجرای پروژه‌ های ساختمانی، صنعتی، راه ‌سازی و تاسیسات آبی و نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی در زمینه‌ های فوق و هم چنین هم کاری با مهندسان مشاور یا محاسبه در زمینه ‌های یاد شده، به وجود آمده است.

اهمیت و ضرورت:

سرپناه از نیازهای اساسی و اولیه نوع بشر است که در دوره­های مختلف زندگی او بصورتهای مختلفی به این نیاز پاسخ داده شده است. انسانهای اولیه از غارها که بصورت طبیعی ساخته پدیده­های زمین شناسی بودند استفاده می­کردند. ولی آیا انسان بلند پرواز که همواره سعی در بدست آوردن و رام کردن طبیعت دارد، می­توانست به این مکانهای محدود و بی روح بسنده کند؟ انسانها با بکارگیری ابزارهای دست ساز خود و استفاده از منابعی که طبیعت در اختیار آنها قرار می­داد، اقدام به ساخت محلی برای زندگی خود کردند. با پیدایش اولین سرپناه دست ساز بشر پایه و اساس مهندسی عمران بوجود آمد. با بزرگتر شدن جوامع و نیاز آنها به سرپناههای بزرگتر، و تلاش بشر در جهت مهار و رام کردن طبیعت در جهت رفع نیازهای خود همانند ساختن سدها و پلها و … رفته رفته نقش مهندسی عمران در زندگی بشر پررنگ و پررنگتر شد. پیشرفتهای بزرگی که امروزه شاهد آن هستیم در سایه آرامش و ایمنی ایجاد شده توسط مهندسی عمران حاصل گردیده­است. مهار قهر طبیعت همانند سیل و زلزله و طوفانهای وحشتناک، هدیه­هایی هستند که مهندسی عمران به جامعه امروزی عطا کرده است. از طرف دیگر راههای ارتباطی که همچون شریانهای حیاتی جامعه هستند، سدهای عظیمی که برق را به ارمغان می­آورند، تونلهایی که دل کوهها را می­شکافند و … همگی شواهدی بر اهمیت این رشته مهندسی دارند. در زبان انگلیسی به مهندسی عمران Civil Engineering اطلاق میشود که Civil به معنی تمدن و از همان ریشه کلمه Civilization است. پس میتوان نتیجه گرفت همانطور که از اسم این رشته پیداست، مهندسی عمران یعنی مهندسی تمدن! و تقریبا بیش از سایر رشته­های مهندسی به جامعه نزدیکتر است.

رشته نقشه کشی معماری

احتمالاً شما هم علاقه‌مند هستید بدانید تفاوت رشته ساختمان و رشته معماری در چیست؟ پس بدانید : اصولاً رشته معماری با طراحی ساختمان شامل طراحی داخلی، دکوراسیون، مبلمان، و ارتباط فضاها، طراحی خارجی و نمای ساختمان‌ها و به طور خلاصه با مسائل هنری، تاریخی، اجتماعی و بعضاً فنی ساختمان‌ها سر و کار دارد. مهندس معمار وظیفه طراحی فضاهای داخلی بناها، ارتباط میان آنها و طراحی نمای خارجی سازه را به عهده دارد. هنرجویان رشته‌ی نقشه‌کشی معماری مهارت لازم برای ترسیم انواع نقشه‌های معماری و ساختمانی به وسیله دست و با کامپیوتر، ساخت ماکت، نقشه‌برداری، متره و برآورد ساختمان، شناخت اجزاء مختلف ساختمان و …. را کسب می‌کنند.متقاضیان ورود به این رشته باید ضمن داشتن علاقه به مسائل فنی و طراحی ساختمان، استعداد و علاقه به مسائل هنری را نیز داشته باشند.

زمینه‌های شغلی رشته‌ی نقشه کشی معماری دانش‌آموختگان رشته‌ی نقشه‌کشی معماری می‌توانند در مشاغل متنوعی به فعالیت بپردازند. در اینجا به نمونه‌هایی از این گونه مشاغل اشاره می‌شود. – سازمان نظام مهندسی – سازمان مسکن و شهرسازی – شرکت های طراح و مشاور – دفاتر فنی ادارات و سازمان‌ها – شرکت های پیمانکاری خصوصی – سازمان آموزش و پرورش(جهت تدریس)

رشته عمران یکی از رشته های شاخه کارو دانش و فنی حرفه ای با هدف تربیت و پرورش افرادی که بیش از کارکنان از دانش نظری و بیش از کارشناسان از جنبه عملی برخوردار هستند به وجود آمده است .

 

دیپلم ساختمانسازی*۶۱۸۵ (۵ . ۳۱ ) واحد

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲ ۱۰.۵ بنای سفت کار درجه ۲*۴.۵*۴۰۰ کمک بنای سفت کار درجه۱*۱۰.۵*۴۵۰

دیپلم نقشه کشی ساختمان*۶۱۰۰۰ (۵ . ۳۱ ) واحد

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲*۱۰.۵*۹۰۰ نقشه کشی معماری*۱۰.۵*۹۰۰ نقشه کشی سازه*۱۰.۵*۹۰۰

 

رشته امور اداری
نیروی انسانی متخصص ، با تجربه و کارآمد غنی ترین و با ارزشمند ترین ثروت و دارایی هر شرکت محسوب می شود به نحوی که محققان و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی ، قرن حاضر را قرن مدیریت تعالی نیروی انسانی و ارتباطات خواندند . توجه به نیروی انسانی ماهر و خلاق و استفاده بهینه از نیروی فکر و مهارت های فردی هر یک از کارکنان ، هر سازمان را در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و تحقق نظام شایسته سالاری سوق می دهد . مدیریت امور اداری دارای معاونت هایی در واحدهای امور کارکنان آموزش،تامین و برنامه ریزی نیروی انسانی ،خدمات اداری و اجتماعی،روابط کا و مددکاری اجتماعی،دارو و درمان،بررسی و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی است . بخش امور اداری ،از فعال ترین بخش های یک شرکت می باشد با برنامه ریزی نیروی انسانی شامل کلیه انتصابات و ترفیعات ،انجام طرح تعدیل ، بررسی ترفیعات و بررسی سمت کارکنان جدیدالاستخدام و تامین نیروهای انسانی کارآمد شامل استخدام، انتقال و تعیین ماموریتهای داخلی شرکت و …. می باشد .

از مهمترین اهداف رفتاری و شناختی در رشته امور اداری ایجاد مهارت و حرفه آموزی شامل : ۱- آشنایی با کارهای اداری مانند کار با رایانه ، تنظیم گزارش ، اجرای مقررات و آئین نامه های اداری ۲- کسب مهارت و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ارسال پیام مانند تلفن ، فکس ، تلکس و رایانه ۳- آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی و قوانین مربوط به آموزش و اشتغال ۴- آشنایی با مهارتهای شغلی امور اداری،منشی گری،بایگانی و دبیرخانه ۵- کسب مهارت در ایجاد ارتباط با مردم یا روانشناسی مردم ۶- استفاده از دفتر تنظیم و طبقه بندی انواع نامه های اداری

عناوین شغلی رشته امور اداری : ۱- کارمند دبیرخانه ۲- کارمند کارگزینی ۳- کارمند امور اداری ۴- منشی یا مسئول دفتر در سازمان

آینده شغلی این رشته : هنرجویان رشته امور اداری پس از گذراندن دوره ها می توانند در شرکتها و سازمان های دولتی ، خصوصی ، بانک ها ، بیمه ، گمرک ، شهرداری ، هتل ها ، کشتیرانی ، دفاتر خدماتی و بازرگانی و …… مشغول به کار شوند .

رشته امور اداری یکی از رشته های شاخه کارو دانش و فنی حرفه ای با هدف تربیت و پرورش افرادی که بیش از کارکنان از دانش نظری و بیش از کارشناسان از جنبه عملی برخوردار هستند به وجود آمده است .

 

دیپلم امور اداری*۶۱۷۱ (۵ . ۲۸ ) واحد

کاربر رایانه*۸*۳۰۰ کار بر نرم افزار اداری*۶*۲۳۰ سرپرست دبیر خانه*۵*۱۷۶ بایگان*۲.۵*۸۸ مسئول دفتر*۲.۵*۷۰ تند خوان*۴.۵*۹۶

 

رشته گردشگری

آموزشگاه دیپلم گردشگری

دیپلم گردشگری بدلیل جذابیت دروس دیپلم گردشگری و سادگی و درصد قبولی بالا در مقایسه با سایر دیپلم ها مخصوصا برای شاغلین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. متقاضیان اخذ دیپلم گردشگری در مدت کوتاهی معمولا بین ۴ تا ۸ ماه می توانند موفق به گرفتن دیپلم گردشگری آموزش و پرورش شوند.

فارغ التحصیلان دیپلم گردشگری می توانند به فعالیتهای مرتبط با صنعت توریستم، ایرانگردی و جهانگردی پرداخته و در این صنعت نوپا راه موفقیت را در پیش گیرند. همچنین با اخذ دیپلم گردشگری امکان ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه بدون کنکور در دانشگاههای معتبر ایران و جهان محیا خواهد شد.

در انتهای دوره دیپلم گردشگری آموزش و پرورش در صورت شرکت در آزمون های هماهنگ سازمان فنی و حرفه ای و کسب نمره قبولی مدارک بین المللی گردشگری صادر میگردد.

کتابهای مرتبط با دیپلم کاردانش گردشگری براحتی در دسترس است. با این حال نمونه سوالات دیپلم گردشگری و جزوات دوره های دیپلم گردشگری آموزش و پرورش بصورت مختصر، مفید و مناسب برای امتحان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

شرایط اخذ دیپلم کاردانش گردشگری :

کلیه افرادی که مدرک پایه سوم راهنمایی (سیکل) یا پایه نهم تحصیلی آموزش و پرورش دارند ، دیپلم ردی ها ، کسانی که می خواهند دیپلم خود را تغییر دهند (تطبیقی ها) ، و کسانی که دوست دارند جدا از مدرک تحصیلی خودشان، دیپلم گردشگری فنی حرفه ای نیز بگیرند.

مزایای تحصیل در رشته گردشگری و اخذ دیپلم گردشگری :

* گذراندن دوره دیپلم گردشگری به صورت حضوری و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان

* اخذ مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه رسمی و ارائه در کشورهای خارجی

* ادامه تحصیل بدون کنکور : پس از اخذ مدرک دیپلم گردشگری براحتی ادامه تحصیل بدون کنکور در دانشگاه های معتبری چون: دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه جامع علمی و کاربردی ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه های غیرانتفاعی و دولتی در مقطع کاردانی ، مقطع کارشناسی و بالاتر امکانپذیر می باشد.

* دارندگان دیپلم گردشگری فرصت راهیابی به دانشگاه در رشته های: مدیریت هتلداری ، مدیریت جهانگردی ، خدمات گردشگری ، تشریفات ، مهمانداری هواپیما ، حفاظت و مرمت آثار باستانی ، باستان شناسی ، راهنمای موزه و بناهای تاریخی ، مردم شناسی و تمام رشته های مرتبط با صنعت گردشگری را کسب می نمایند.

* پس از گرفتن لیسانس گردشگری امکان خود اشتغالی در رشته های گردشگری و فرصت های کارآفرینی نوین محیا می باشد.

* میلیونها فرصت شغلی مرتبط با صنعت گردشگری در ایران و جهان، آماده پذیرش شما خواهد بود.

آینده شغلی و بازار کار رشته گردشگری :

– اشتغال در دفاتر هواپیمایی – اشتغال در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی – اشتغال در دفاتر فروش بلیط های مسافرتی – اشتغال در تورهای مسافرتی و تورلیدری – اشتغال در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – اشتغال در موزه ها و راهنمای موزه – اشتغال در مهمانداری هواپیما در صورت ادامه تحصیل – و…

مهارت های اخذ دیپلم گردشگری :

کارآموز پس از ثبت نام در رشته گردشگری، جهت اخذ دیپلم گردشگری باید چهار مهارت فنی و حرفه ای را در آموزشگاه گردشگری پایا کسب نماید.

۱- کتاب راهنمای عمومی گردشگری (شامل بررسی ویژگیهای تاریخی ایران، بررسی روحیات ملل، بررسی مذاهب و….)

۲- کتاب راهنمای طبیعت گردی یا اکوتوریسم (شامل شناخت اکو سیستم، حیات وحش، گونه های گیاهی، اقلیم و آب و هوا و….)

۳- کتاب راهنمای موزه (شامل تاریخچه و کلیات ساختار موزه، موزه های ایران و جهان، بازاریابی و طراحی موزه و….)

۴- کتاب راهنمای محلی (شامل توانایی شناخت ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی محلی، شناخت صنایع دستی، فرهنگی، طبیعی و….)

دروس دیپلم گردشگری کد استاندارد دیپلم گردشگری تعداد واحد شهریه حضوری شهریه غیرحضوری
مجموع تعداد واحد های دیپلم گردشگری ۳۴ واحد تخصصی می باشد.

راهنمای عمومی گردشگری (تورلیدری)

۵-۹۱/۳۳/۱/۲ ۱۰ ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴۸۵,۰۰۰ تومان

راهنمای طبیعت گردی واکوتوریسم

۵-۹۱/۳۶/۱/۲ ۱۱ ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴۸۵,۰۰۰ تومان

راهنمای موزه

۵-۹۱/۳۰/۱/۱ ۹ ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴۸۵,۰۰۰ تومان

راهنمای گردشگری محلی

۵-۹۱/۹۴/۱/۲ ۴ ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴۸۵,۰۰۰ تومان

– برای گرفتن مدرک دیپلم گردشگری کاردانش آموزش و پرورش نیاز به گذراندن واحدهای تخصصی عملی مذکور در جدول بالا در آموزشگاه گردشگری پایا دارید. – همچنین نیاز به گذراندن واحدهای عمومی در یکی از مدارس (بصورت غیرحضوری یا حضوری) دارید. – اگر قبلا واحدهای عمومی را گذرانده باشید با تطبیق دروس، نیازی به گذراندن مجدد آنها ندارید.

آموزشگاه گردشگری پایا سازمان فنی و حرفه ای

دروس جدید دیپلم گردشگری کد استاندارد دیپلم گردشگری تعداد واحد شهریه حضوری شهریه غیرحضوری

راهنمای گردشگری سلامت

۵-۹۱/۳۷/۱/۱ ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴۸۵,۰۰۰ تومان

راهنمای گردشگری فرهنگی

۵-۹۱/۹۵/۱/۳ ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴۸۵,۰۰۰ تومان

جدید: ۵- کتاب راهنمای گردشگری سلامت (شامل مفاهیم گردشگری سلامت، وظایف راهنمای گردشگری سلامت، سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت، گردشگران پزشکی و درمانی و….)

جدید: ۶- کتاب راهنمای گردشگری فرهنگی (شامل مفاهیم میراث فرهنگی، رابطه فرهنگ و مذهب، گویش و ادبیات محلی، موسیقی سنتی، جشن ها، غذا ها و بازی های محلی، صنایع دستی و….)

متقاضیان دیپلم گردشگری در مهارت راهنمای عمومی گردشگری با مفاهیم کلی راهنمای سفرهای داخلی و خارجی، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم قومیت های مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات، کاربرد قوانین مرتبط با دیپلم گردشگری، مذاهب گوناگون و کمکهای اولیه در سفر آشنا و مهارت آموزی می نماید.

متقاضیان دیپلم گردشگری در دوره مهارت راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) با اکو سیستم، اکو توریسم، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، نحوه استقرار و زندگی در طبیعت، حیات وحش، زمین شناسی، اقلیم و هواشناسی، انواع گونه های گیاهی ایران، روحیات اقوام ایران و سایر ملل، عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت، سخنوری و فن بیان، ورزش های مرتبط با طبیعت گردی، فنون راهنمایی، مناطق حفاظت شده و زبان تخصصی آشنا خواهند شد.

متقاضیان دیپلم گردشگری در دوره مهارت راهنمای موزه گردشگری با مفاهیم کلی راهنمای سفرهای داخلی و خارجی، موزه و موزه داری، ویژگی های موزه های مختلف، تقسیم بندی موزه ها بر اساس موضوع نحوه معرفی اقلام موزه، موزه های نوین و عوامل حفاظتی و امنیتی موزه ها، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم قومیت های مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فن آوری اطلاعات، کاربرد قوانین مرتبط با دیپلم گردشگری، مذاهب گوناگون و کمک های اولیه در سفر آشنا و مهارت آموزی می نماید.

متقاضیان دیپلم گردشگری در دوره مهارت راهنمای محلی گردشگری با شناخت ویژگی های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، گونه های زیستی و اقلیمی و صنایع دستی محلی و الگوهای رفتاری و آداب معاشرت و زبان بین الملل آشنایی پیدا خواهد شد.

 

ردیف

دوره های گردشگری

کد استاندارد

پیشنیاز

شهریه (حضوری)

شهریه (غیرحضوری)

گواهینامه

لینک ثبت نام

۱

آموزش راهنمای عمومی گردشگری (تورلیدری)

۵-۹۱/۳۳/۱/۲

پایان دوره اول متوسطه

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۴۸۵,۰۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای (دیپلم کار و دانش)

ثبت نام

۲

آموزش راهنمای طبیعت گردی و اکوتوریسم

۵-۹۱/۳۶/۱/۲

مدرک راهنمای عمومی گردشگری

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۴۸۵,۰۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای (دیپلم کار و دانش)

ثبت نام

۳

آموزش راهنمای گردشگری محلی

۵-۹۱/۹۴/۱/۲

مدرک راهنمای عمومی گردشگری

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۴۸۵,۰۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای (دیپلم کار و دانش)

ثبت نام

۴

آموزش راهنمای موزه

۵-۹۱/۳۰/۱/۱

مدرک راهنمای عمومی گردشگری

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۴۸۵,۰۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای (دیپلم کار و دانش)

ثبت نام

۵

آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی

۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۲۰۰۰۱

مدرک راهنمای عمومی گردشگری

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۴۸۵,۰۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای

ثبت نام

۶

آموزش راهنمای گردشگری سلامت

۵۱۱۳۲۰۵۵۰۰۱۰۰۰۱

مدرک راهنمای طبیعت گردی

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۴۸۵,۰۰۰ تومان

مدرک فنی و حرفه ای

ثبت نام

۱- آموزش راهنمای عمومی گردشگری با گواهینامه فنی و حرفه ای

راهنمای عمومی گردشگری کسی است که ضمن آشنایی با مفاهیم کلی راهنمایی سفر و تورهای داخلی و خارجی، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری صنایع دستی، آداب و رسوم و قومیت های مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگی های تاریخی و جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری و مذاهب گوناگون داشته باشد. اصطلاح انگلیسی General Guide to Tourism معادل راهنمای عمومی گردشگری می باشد.

راهنمای عمومی گردشگری شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: کلیات و مفاهیم گردشگری ، بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران ، بررسی ویژگی های تاریخی ایران ، بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی ، بررسی روحیات ملل ، بررسی صنایع دستی و معماری ایران از دیدگاه گردشگری ، سخنوری و فن بیان ، الگوهای رفتاری بین المللی ، قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری ، بررسی مذاهب گوناگون ، سازماندهی و اجرای تورهای گردشگری است.

شغل راهنمای عمومی گردشگری با مشاغلی چون راهنمای موزه ، راهنمای گردشگری محلی ، راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است.

کسب مهارت و آموزش راهنمای عمومی گردشگری ، نیاز به کسب مهارت های پیش نیاز ندارد.

کد استاندارد مهارت راهنمای عمومی گردشگری: ۹۱/۳۳/۱/۳

شهریه دوره آموزش راهنمای گردشگری عمومی (تورلیدری) مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای تهران میباشد.

 

سرفصل های آموزش مهارت راهنمای عمومی گردشگری:

کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری Fundamentals of the Travel & Tourism Industry – تعاریف و مفاهیم گردشگری – انواع گردشگری و گردشگران – انواع جاذبه های گردشگری Tourist attractions in Iran – محصولات صنعت گردشگری – بررسی انواع اقامتگاه ها و تاثیر آن در صنعت گردشگری Resorts in the tourism industry – کاربرد انواع روش های حمل و نقل در صنعت گردشگری Transports methods in the tourism industry – مقایسه انواع جاذبه های گردشگری Types of tourist attractions – تطمیع نیازهای روانی و فرهنگی گردشگران Psychological and cultural needs of tourists – حفظ سلامت جسمی گردشگران Physical health of tourists – حفاظت از انواع جاذبه های گردشگری Protecting Tourist Attractions

بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران Geographic features of Iran – تعاریف و مفاهیم جغرافیایی عمومی ایران – روش مسیریابی در تورهای گردشگری Routing for Tourist – معرفی جاذبه های گردشگری بر اساس مناطق جغرافیایی – شناسایی محورهای گردشگری ایران – مقاصد گردشگری تابستانه و زمستانه – بکارگیری نقشه راه ها و تقسیمات سیاسی – اولویت بندی جاذبه ها بر اساس زمان و مکان – طراحی محورها و مسیرهای گردشگری – لزوم توجه به علایم و نشانه های طبیعی – عدم آلودگی زیست محیطی مناطق جغرافیایی مورد بازدید

بررسی ویژگی های تاریخی ایران Historical Features of Iran – تقسیم بندی دوره های پیش از تاریخ و تاریخی ایران History of Iran – تقسیم بندی تمدن های پیش از تاریخ ایران Prehistory of Iran – رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران تاریخی قبل از اسلام Timeline of Major Events in the History of Persia – رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران آغازین اسلامی (از صدر اسلام تا دوره سلجوقیان) – رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران میانه اسلامی (از حمله مغول تا آغاز دوره صفویان) – رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران متاخر اسلامی (از دوران صفویان تا دوره معاصر ایران) – بازدید از سکونت گاه ها و جاذبه های پیش از تاریخ ایران Iranian Tourism Attractions – بازدید از جاذبه های تاریخی و اسلامی – تجزیه و تحلیل ادوار مختلف تاریخی ایران – رعایت اصول اخلاق حرفه ای در معرفی درست آثار تاریخی – توجه به ظرفیت تحمل بازدید از جاذبه های تاریخی Historical places in Iran – مراقبت و حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی Historical monuments in Iran

بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی Cultural Features of Iran – تعاریف مردم شناسی و جایگاه آن در صنعت گردشگری Anthropology and Tourism Industry – شکل گیری فرهنگ و ارتباط آن با تمدن Culture and Civilization – بررسی آداب، رسوم وسنن قومیت های مختلف ایران – بازدید از اقوام مختلف ایران Ethnicities in Iran – تجزیه و تحلیل آداب و رسوم اقوام ایرانی Iranian customs – احترام به حقوق اقوام در برگزاری تورهای گردشگری – محافظت از گردشگران در محیط های دور از شرایط شهری Protecting Tourists in Iran – توجه به محیط طبیعی زندگی عشایری و قومی در برگزاری تورهای گردشگری

بررسی روحیات ملل The Spirit of the Nation – بررسی روحیات ملل اقوام آسیایی Asian people – بررسی روحیات ملل اقوام آفریقایی African people – بررسی روحیات ملل اقوام آمریکایی American people – بررسی روحیات ملل اقوام اروپایی European people – بررسی روحیات ملل اقوام شرق آسیا و اقیانوسیه – تجزیه و تحلیل و بررسی روحیات ملل مختلف – بکارگیری روحیات ملل در برنامه ریزی سفر – مقایسه تطبیقی روحیات ملل مختلف – احترام به فرهنگ ملل مختلف

بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری Iranian handcraft – تعاریف و مفاهیم صنایع دستی – تاریخچه صنایع دستی ایران – انواع صنایع دستی در مناطق مختلف – بکارگیری صنایع دستی در راستای اعتلای فرهنگی – استفاده از صنایع دستی در ایجاد مشاغل خانگی – کاربرد صنایع دستی در جذب گردشگران Handicrafts in attracting tourists – بازدید از مراکز تهیه و تولید صنایع دستی – رعایت اصول اخلاق حرفه ای در آشنا نمودن بازدید کنندگان با صنایع دستی ایران – رعایت ایمنی در کارگاه های صنایع دستی – استفاده از مواد و مصالح طبیعی و ارگانیک در ساختار صنایع دستی

بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری Iran architecture history – تعاریف معماری Architecture Definition – سبک های مختلف معماری در ایران قبل از اسلام architecture styles in iran – سبک های مختلف معماری در ایران بعد از اسلام – معرفی معماری شاخص جهان Global architecture – بازدید از جاذبه های معماری قبل از اسلام – بازدید از جاذبه های معماری بعد از اسلام – تجزیه و تحلیل سبک های معماری ایران و جهان Iranian and world architectural styles – رعایت اصول اخلاق حرفه ای در بازدید از جاذبه های معماری – رعایت اصول بهداشتی در بازدید از جاذبه های معماری – مراقبت و حفاظت از جاذبه های معماری

آموزش فن بیان و آیین سخنوری Rhetorical and Lecture method – تعریف فن بیان و ضرورت آن در گردشگری – خواص صدا، مکانیزم و تاثیر آن در فن بیان – بهداشت بیان – تلفظ صحیح – مدیریت استرس در سخنرانی ها – کارکرد فن بیان در گردشگری Rhetorical in Tourism – تمرین های تنفس – تمرینات عضلات و اندام های گفتار (گلو، حنجره، حفره، دهان، زبان) – داشتن قدرت انتقال مطالب توسط راهنمای عمومی گردشگری – ایجاد امنیت روانی در بازدیدکنندگان جهت درک صحیح مطالب ارائه شده

آموزش الگوهای رفتاری بین المللی International patterns of behavior – شیوه های رفتاری مهمان Behavior with tourism – شیوه های رفتاری میزبان – شیوه های رفتاری کارگزاران – شیوه های رفتاری بالادست و پایین دست – تمرین روش های رفتاری مهمان به صورت کارگاهی – تمرین روش های رفتاری میزبان به صورت کارگاهی – رعایت اصول مهمان نوازی Hospitality – رعایت احترامات به گردشگران ورودی به کشور Tourist behavior definition – رعایت اصول ایمنی در پذیرایی و مهمان نوازی Catering and Hospitality

قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری The rules of the tourism industry – نظام حکومتی و مصوبات قانون سیاست گذاری و ساختاری صنعت گردشگری – قوانین و مقررات حفظ میراث فرهنگی و طبیعی و شرایط بازدید از جاذبه های مختلف – مصوبات قانونی حاکم بر تاسیس و فعالیت موسسات و اشخاص حقیقی مرتبط با صنعت گردشگری – قوانین و مقررات ورود و خروج و اقامت گزارشگران – تفکیک قوانین مقررات ورود و خروج گزارشگران – تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مرتب با حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی – تجزیه و تحلیل حقوق گردشگران داخلی و بین المللی – رعایت کلیه قوانین و مقررات در برگزاری صحیح تورها – جلوگیری از ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی برای گردشگران – رعایت کلیه اصول بهداشتی در برگزاری تورهای گردشگری – توجه به محیط زیست در تاسیس دفاتر خدمات گردشگری – توجه به قوانین ورود و خروج گردشگران در حفظ و حراست از محیط زیست

بررسی مذاهب گوناگون Various religions in the world – مذاهب ملل شرقی (هندو، سیک، بودا، شیتو، کنفسیوس) Various religions in India – مذاهب ایران باستان (رزوانسیم، میترایسیم، زرتشت، مانوی، مزدک) Major religions in Iran – معرفی دین اسلام، مسیحیت و یهودیت Islam and Christianity and Judaism differences – مقایسه تطبیقی مذاهب شرقی – تجزیه و تحلیل مذهاب ایران باستان – بازدید از اماکن مقدس مذهبی Holy places – رعایت اصول حرفه ای در ورود و خروج به اماکن مذهبی – رعایت اصول بهداشتی افراد در اماکن مذهبی – حفاظت از اماکن مذهبی در جهت جلوگیری از تخریب و ایجاد بد منظری آنها

سازماندهی، برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری Planning and implementation of Travel and Tours – انتخاب روش های مناسب برای برنامه ریزی مکانی و زمانی سفر Tours and Travels – روش های هزینه یابی و قیمت گذاری بسته سفر Tours and travels packages – آماده سازی برنامه تورهای یک روزه One Day Tours – آماده سازی برنامه تورهای چند روزه Several Days Tours in Iran – تجزیه و تحلیل هزینه ها و قیمت گذاری تور – رعایت اصول حرفه ای در برنامه ریزی و اجرای صحیح تور Tourism Implementation Plan – اجرای تور در مناسب ترین شرایط از لحاظ بهداشت و ایمنی – کاهش المان های آسیب رسان به کیفیت تور – رعایت اصول لازم در برگزاری تور به منظور کاهش خطرات زیست محیطی

– شناخت سفر و انواع گردشگری – جاذبه های گردشگری – صنایع دستی استانهای ایران – واژگان تخصصی گردشگری – ضرب المثلهای انگلیسی – شناخت آداب و رسوم و سنن – شناخت روحیات ملل – شناخت ویژگیهای تاریخی ایران – جغرافیای ایران و گردشگری – شناخت معماری ایران – سخنوری و فن بیان – الگوهای رفتاری بین المللی – فناوری اطلاعات – قوانین و مقررات گردشگری – شناخت مذاهب گوناگون – کمکهای اولیه و بهداشت سفر – فنون اجرای تور

 

۲- آموزش راهنمای طبیعت گردی با گواهینامه فنی و حرفه ای

راهنمای طبیعت گردی یا اکوتوریسم شغلی در حوزه گردشگری است. یک راهنمای اکوتوریسم ضمن ارتباط موثر با گردشگران به صورت مستقیم یا توسط واسطه هایی مانند آژانس های گردشگری، با توجه به فعالیت های انجام شده و برنامه های سفری که انجام می شود به صورت فردی و یا گردشگری گروهی، نسبت به همراهی و راهنمایی گردشگران و گروه های طبیعت گردی در مسیرهای طبیعت اقدام می نماید. اصطلاح انگلیسی Ecotourism Guide معادل راهنمای طبیعت گردی یا اکوتوریسم می باشد.

شغل راهنمای طبیعت گردی، با مشاغلی چون تورهای طبیعت گردی، آژانس های مسافرتی، هتلداری و مراکز ارائه دهنده خدمات مسافرتی و دیگر مشاغل مرتبط با حوزه گردشگری در ارتباط است.

با حضور در دوره آموزش مهارت راهنمای طبیعت گردی یا راهنمای اکوتوریسم، کارآموزان با اکو سیستم، اکوتوریسم، مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت(اکوتوریسم)، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، نحوه استقرار و زندگی در طبیعت، حیات وحش، زمین شناسی، غارها، کوه ها، شناخت انواع اقلیم و آب و هوا، هواشناسی، شناخت انواع گونه های گیاهی ایران، روحیات اقوام ایران و سایر ملل، آموزش عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت، آیین سخنوری و فن بیان، ورزش های مرتبط با طبیعت گردی، فنون راهنمایی، مناطق حفاظت شده و زبان تخصصی آشنا شده و با شرکت در آزمون فنی و حرفه ای موفق به دریافت گواهینامه معتبر راهنمای طبیعت گردی می شوند.

مهارت های پیش نیاز شغل راهنمای طبیعت گردی، کسب مهارت و آموزش راهنمای عمومی گردشگری می باشد.

کد استاندارد مهارت راهنمای طبیعت گردی: ۹۱/۳۶/۱/۳

شهریه دوره آموزش راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای تهران میباشد.

سرفصل های آموزش مهارت راهنمای طبیعت گردی:

شناخت اکوسیستم Ecosystem of Iran – تعریف اکولوژی – قواعد کلی اکولوژی – تعریف اکوسیستم – الگوهای اکوسیستم – انواع اکو سیستم – اکوسیستم های ایران Iran Ecosystem – نحوه تشخیص انواع اکوسیستم – مقایسه و تمایز انواع اکوسیستم های تالابی، کوهستانی و جنگلی – نحوه رفتار با اکوسیستم های طبیعی – حفظ اکوسیستم محیط

شناخت اکوتوریسم Ecotourism in Iran – اکوتوریسم چیست؟ – انواع اکوتوریسم و اکوتوریست – جایگاه اکوتوریسم در ایران و جهان – جاذبه های طبیعی ایران Natural attractions of Iran – کاربرد توسعه پایدار در اکوتوریسم – کاربرد اکوتوریسم در گردشگری و اقتصاد آن – نحوه پراکندگی جاذبه های طبیعی ایران Tourist attractions of Iran – استفاده درست از اکوتوریسم – رعایت اخلاق حرفه ای – رعایت اصول بهداشت در طبیعت – حفظ محیط زیست

شناخت حیات وحش Wild Life Tours in Iran – انواع پستانداران ایران Iranian mammals – انواع پرندگان ایران Birds of iran – انواع خزندگان و دوزیستان ایران Reptile species in Iran – انواع حشرات ایران Insects in Iran – معرفی پستانداران دارای ارزش اکوتوریسمی ایران – معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت پستانداران ایران – معرفی پرندگان دارای ارزش اکوتوریسمی ایران – معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت پرندگان ایران – معرفی خزندگان دارای ارزش اکوتوریسمی ایران – معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت خزندگان ایران – معرفی حشرات دارای ارزش اکوتوریسمی ایران – معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت حشرات ایران – رعایت اصول بهداشتی در برخورد با گونه های مختلف حیات وحش ایران – حفظ گونه های جانوری حیات وحش ایران

کوه ها، غارها و گونه های زمین شناسی mountains, Caves, Geology – انواع کوه ها، صخره ها و کوه های یخی ایران Mountains, Rocks and Ice Cliffs of Iran – معرفی انواع غارهای ایران Caves of iran – انواع وسایل و تجهیزات غارنوردی و کوهنوردی Caving and Climbing – ساختار وسایل و تجهیزات غارنوردی و کوه نوردی – ساختار زمین شناسی در ایران Geology of Iran – تشخیص و تفکیک مفاهیم کوه، قله و یال – کاربرد اکوتوریسمی کوه ها در طبیعت – تشخیص و تفکیک انواع غارها – نحوه استفاده از وسایل کوهنوردی و غارنوردی – تشخیص و تفکیک کانی های طبیعت Iranian Minerals – تشخیص و تفکیک سنگ ها در طبیعت Stones of Iran – رعایت اخلاق حرفه ای در طبیعت – رعایت اصول ایمنی در کوهنوردی و غار نوردی

شناخت انواع اقلیم و آب و هوا Iran Climatology – مبانی اقلیم شناسی Climatology – انواع اقلیم بیابانی، نیمه بیابانی، خزری و جنوبی – حوزه های اقلیمی در جهان World Climatology – انواع آب و هوای ایران Iranian Weather Types – توده های آب و هوایی در ایران Climate masses in Iran – نحوه تشخیص اقلیم های اصلی ایران – نحوه تشخیص انواع آب و هوای ایران در فصول مختلف سال – برنامه ریزی درست سفر در آب و هوای مختلف Planning the right trips in different weather conditions – رعایت اصول ایمنی و بهداشت در سفر با توجه به اقلیم و آب و هوا – حفظ اقلیم ایران در جهت توسعه پایدار Maintaining the climate of Iran

شناخت گونه های گیاهی ایران Iranian plant species – انواع گونه های گیاهی ایران Varieties of Iranian Plant Species – رویشگاه گیاهان ایران Plant Habitat in Iran – گیاهان ایندمیک ایران – تشخیص و طبقه بندی گونه های گیاهی ایران – نحوه تشخیص رویشگاه های گیاهی ایران – رعایت اصول ایمنی و بهداشتی مناطق گونه های گیاهی در ایران – نحوه حفظ گونه های گیاهی ایران Maintaining Plant Species – توسعه پایدار از طریق احساس مسئولیت در حفظ گونه های گیاهی

شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت گردی Nature Sports – انواع ورزشهای مرتبط با طبیعت گردی ایران Iranian nature tours – ورزش اسب سواری، ورزش اسکی، ورزش های آبی، ورزش ماهیگیری Sports horse riding, skiing, water sports, fishing sport – ورزش یخ نوردی، ورزش سنگ نوردی، ورزش کویر نوردی Ice climbing exercise, climbing exercise, desert riding sport – دستگاه GPS، کیسه خواب، کوله پشتی، زیر انداز، چادر مسافرتی، خوراک پزی، طناب، قطب نما، نقشه، دستگاه بیسیم و… – GPS device, sleeping bag, backpack, under path, travel tent, bowl, rope, Compass, map, wireless device – کارکرد انواع ورزش های طبیعت گردی – کاربرد انواع وسایل مورد استفاده در ورزش های طبیعت گردی – استفاده درست از وسایل و تجهیزات ورزشی Sporting equipment and supplies – رعایت اصول ایمنی در استفاده از لوازم ورزشی طبیعت گردی – رعایت اصول ایمنی در ورزش های طبیعت گردی Safety principles in nature exercise – حفظ محیط زیست در جهت توسعه پایدار و استفاده همگانی

آموزش عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت teaching photography and Filming in nature – آموزش انواع دوربین عکاسی و دوربین فیلمبرداری Types of cameras and camcorders – ساختار دوربین عکاسی Camera structure – ساختار دوربین فیلمبرداری Camcorder structure – آموزش اصول عکاسی در طبیعت Learning the principles of photography in nature – آموزش اصول فیلمبرداری در طبیعت Learn the basics of filming in nature – رعایت اخلاق حرفه ای در عکاسی و فیلمبرداری – احترام به حقوق دیگران – رعایت اصول ایمنی در هنگام عکاسی در طبیعت و فیلمبرداری در طبیعت

شناخت مناطق حفاظت شده در طبیعت Protected areas in nature – انواع مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست – پارک ملی، پناهگاه های حیات وحش، مناطق شکار ممنوع، آثار طبیعی ملی – Iran National Parks, Iran Wildlife Sanctuaries, Iran Forbidden Hunting Area, Iran National Natural phenomena – محدودیت های ورود به مناطق حفاظت شده – پیامدهای مثبت و منفی استفاده از مناطق چهارگانه طبیعی – کارکرد قوانین و مقررات مربوط به مناطق حفاظت شده – تشخیص انواع مناطق حفاظت شده ملی ایران National Protected Areas of Iran – نحوه تشخیص و تمایز مناطق چهارگانه حفاظت شده – نحوه تشخیص پیامدهای مثبت و منفی استفاده از مناطق حفاظت شده – رعایت اصول ایمنی در مناطق حفاظت شده – رعایت اصول بهداشتی در مناطق حفاظت شده – حفظ محیط زیست مناطق چهارگانه در جهت توسعه پایدار

شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست Environment regulations – انواع مناطق تفرجگاهی و گردشگری – نحوه صدور مجوز فعالیت اکوتوریسم در محدوده مناطق تحت نظارت سازمان محیط زیست – کاربرد قوانین و مقررات محیط زیست – مفاهیم حفاظت از محیط زیست در ایران Environmental Protection in Iran – دولت سبز، دستورالعمل ها و راهنمای اجرای نظام محیط زیست Green government – مدیریت سبز در مراکز توریستی و گردشگری Green management – میراث طبیعی ایران The Natural Heritage of Iran – شناخت مناطق حفاظت شده – شناخت اقوام و عشایر ایران – لغت های تخصصی اکوتوریسم – کمکهای اولیه و بهداشت سفر – برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم – اکوتوریسم از دیدگاه ژئومورفولوژی

۳- آموزش راهنمای موزه با مدرک فنی و حرفه ای

آموزش راهنمای موزه فردی است که مبادرت به راهنمایی گردشگران در موزه ها می نماید. اصطلاح انگلیسی Museum Guide معادل راهنمای موزه می باشد.

راهنمای موزه شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : مفاهیم و تاریخچه موزه – کلیات و ساختار موزه – وظایف و عملکرد موزه – موزه های ایران و جهان – فنون موزه داری – بازاریابی موزه و طراحی موزه می باشد.

شغل راهنمای موزه با مشاغلی چون: راهنمای عمومی گردشگری ، راهنمای محلی ، راهنمای گردشگری فرهنگی در ارتباط می باشد.

مهارت های پیش نیاز شغل راهنمای موزه، کسب مهارت و آموزش راهنمای عمومی گردشگری می باشد.

کد استاندارد مهارت راهنمای موزه: ۵-۹۱/۳۰/۱/۳

شهریه دوره آموزش راهنمای موزه مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای تهران میباشد.

سرفصل و استاندارد آموزش راهنمای موزه :

مفاهیم و تاریخچه موزه – واژه شناسی موزه – تاریخچه موزه (ایران و جهان) – معرفی شورای بین المللی موزه ها – درک مفاهیم پایه ای موزه – تجزیه و تحلیل اصطلاحات و مفاهیم موزه – نحوه تشخیص کدهای اخلاقی ایکوم – رعایت اخلاق حرفه ای در بازدید از موزه ها – رعایت اصول بهداشتی هنگام بازدید از موزه ها – حفظ موزه های طبیعی به لحاظ زیست محیطی

کلیات و ساختار موزه – انواع طبقه بندی موزه ها – طبقه بندی موضوعی موزه ها – روند ها و چالش های پیش روی موزه ها – نحوه تشخیص و طبقه بندی موزه ها بر اساس موضوع – چگونگی طبقه بندی موزه ها بر اساس نحوه اداره – کاربرد حوزه جغرافیایی و سطح تخصص مخاطبان در طبقه بندی موزه ها – شیوه ارایه و نمایش آثار در طبقه بندی موزه ها

وظایف و عملکرد موزه ها – وظایف موزه – منابع درآمد موزه – فضای فیزیکی موزه ها – پژوهش و آموزش در موزه – نحوه تعیین هویت اشیا – شیوه گردآوری و آثار موزه ای – چگونگی ثبت و ضبط آثار – نحوه نگهداری و مرمت آثار – نحوه ارائه و نمایش آثار در سالن ها – نحوه نورپردازی و ساختمان بنای موزه – رعایت اخلاق حرفه ای در برخورد با کارکنان و مخاطبان موزه – رعایت اصول ایمنی جهت حفظ اشیاء و آثار موزه ای

موزه های ایران و جهان – موزه های شاخص ایران – مشهورترین موزه های جهان – بازدید از موزه های هنری، تاریخی و کاخ موزه ها – بازدید از موزه های طبیعی (اکو موزه ها) – بازدید از موزه های آموزشی و علمی – بازدید از نمایشگاه های دائمی و موقت – حس مسئولست نسبت به آثار گذشتگان

فنون موزه داری – مدیریت منابع انسانی در موزه – ویژگیهای فردی و تخصصی راهنمای موزه – عملکرد و وظایف راهنمای موزه – نحوه ارتباط با گردشگران در موزه – نحوه راهنمایی گردشگران بر اساس سن افراد – ایجاد انگیزش در مخاطبین – رعایت اصول برخورد با افراد و گردشگران

بازاریابی موزه – مطالعات بازار – مطالعه بازار هدف – عوامل موثر بر تقاضای بازدید از موزه – آمیخته های بازاریابی موزه – کاربرد انواع تقاضاهای بازار – بکارگیری ابزار های آمیخته بازاریابی در موزه – بکارگیری روش های فن بیان – بکارگیری روش های تعیین جایگاه موزه در بازار و بررسی رقبا

طراحی موزه – موزه و گالری آثار هنری – فضاهای کاربردی موزه – تجهیزات مخازن موزه – شرایط دسترسی اشیاء و جابجایی آنها – مکان گزینی و امکان سنجی فضای موزه – نحوه استفاده از فضاهای انتخابی – تطبیق ساختمان های انتخابی موزه بر اساس موضوع موزه – بکارگیری گرافیک مناسب در طراحی موزه – رعایت اصول اخلاق حرفه ای در طراحی موزه – حفظ اصول ارگونومی – حفظ اصول ایمنی و مراقبت از آثار موزه – استفاده از لوازم مناسب و سازگار با محیط زیست در طراحی موزه

فهرست موزه های مشهور ایران List of Museums in Iran

– موزه های کاخ موزه سعدآباد تهران – موزه مردم شناسی تهران – کاخ موزه سعدآباد – موزه ملی ایران – موزه ایران باستان – کاخ موزه گلستان – کاخ نیاوران – کتابخانه اختصاصی کاخ نیاوران – موزه عکسخانه ایران – موزه جواهرات ملی – موزه جنگ – موزه صلح تهران – موزه صنعت برق ایران – موزه تاریخ تهران – موزه رضا عباسی – موزه هنرهای معاصر تهران – موزه زمین شناسی تهران – موزه دکتر حسابی تهران – موزه خودرو تهران – موزه صبا تهران – موزه جهان نما تهران – ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ پردیسان تهران – موزه حیات وحش دارآباد تهران – موزه حیات وحش هفت چنار تهران – موزه ساعت – موزه سکه و پول – باغ موزه گیاه شناسی – باغ عفیف آباد – موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان – موزه زرتشتیان – موزه قاجار – موزه مردم شناسی اردبیل – موزه فرش ایران – موزه آذربایجان – خانه مشروطه (تبریز) – خانه مشروطه (اصفهان) – موزه سینمای ایران – باغ ارم (ثبت شده در یونسکو) – باغ فین (ثبت شده در یونسکو) – موزه عصر آهن – موزه های آستان قدس رضوی – کتابخانه و موزه ملی ملک – موزه تاریخ طبیعی همدان – موزه محرم – موزه سفال – موزه ملی خودردو ایران – موزه استاد بهتونی – موزه سنجش – موزه پارس – کاخ مروارید – باغ موزه قصر – کاخ شهرداری تبریز – موزه ماشین های اداری سفیر – موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران – موزه پارینه سنگی زاگرس – زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری – موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران – موزه استاد شهریار – موزه ارامنه – موزه ملک – موزه مطبوعات – موزه نادری – موزه عمر خیام – موزه تخت جمشید – موزه کریم خان زند – موزه هخامنشیان – موزه کندلوس – موزه تاریخ چای لاهیجان – موزه دفاع مقدس

فهرست موزه های مشهور جهان List of World Famous Museums

– موزه لوور پاریس – شهر ممنوعه پکن – موزه هنر ملی چین – موزه بریتانیا لندن – موزه متروپولیتن نیویورک – نگارخانه ملی لندن – موزه های واتیکان رم – نگارخانه ملی هنر آمریکا – موزه ملی هنر مدرن پاریس – موزه ویکتوریا و آلبرت لندن – موزه ملی کره – موزه ارمیتاژ سن پترزبورگ – موزه استالین گرجستان – موزه دل پرادو مادرید – موزه امپراتوری آمستردام – نگارخانه ملی ویکتوریا ملبورن – مرکز ملی هنر توکیو – گالری ملی پرتره لندن – موزه شانگهای چین – کاخ کرملین مسکو – موزه ون گوگ آمستردام – موزه آلمان مونیخ – نگارخانه ترتیاکوف مسکو – قصر دوک ونیز – موزه پرگامون برلین – موزه گوگنهایم نیویورک – موزه هنرهای زیبا بوستون – موزه آکروپولیس آتن ایتالیا – آکادمی سلطنتی هنر لندن – گالری کاخ بلودر وین اتریش – موزه سلطنتی انتاریو تورنتو کانادا – موزه پیکاسو بارسلون اسپانیا – موسسه هنر مینیاپولیس – موزه اشمولین آکسفورد – موزه استانبول ترکیه – موزه علوم لندن

۴- آموزش راهنمای گردشگری محلی بومی با مدرک فنی و حرفه ای

راهنمای گردشگری محلی بومی کسی است که به جزئیات جاذبه های فرهنگی ، تاریخی و طبیعی شهرستان محل زندگی خود تسلط کامل داشته باشد. اصطلاح انگلیسی Domestic Tour Guide یا Domestic Tourism Tour Operators معادل راهنمای محلی گردشگران می باشد.راهنمای محلی بومی شغلی از رشته گردشگری در حوزه خدمات می باشد که دارای شایستگی هایی شامل: بکارگیری تعاریف و مفاهیم راهنمای بومی محلی، تبیین جاذبه های تاریخی بومی، تبیین جاذبه های فرهنگی بومی، تبیین جاذبه های طبیعی بومی می باشد و با استاندارد راهنمای محلی در ارتباط است.

کسب مهارت و آموزش راهنمای گردشگری محلی ، نیاز به کسب مهارت های پیش نیاز ندارد.

کد استاندارد مهارت راهنمای گردشگری محلی بومی: ۱-۰۰۸-۵۵-۵۱۱۳

شهریه دوره آموزش راهنمای گردشگری محلی بومی مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای تهران میباشد.

سرفصل و استاندارد آموزش تور لیدر محلی بومی :

تعاریف و مفاهیم راهنمای محلی بومی Domestic Tourism Tour Operator – تعریف راهنما – انواع راهنماهای شاغل در کشور – ویژگیهای راهنمای محلی بومی – وظایف راهنمای محلی بومی – آماده سازی عملی راهنمایان بومی – تقسیم وظایف راهنمایان – رعایت اخلاق حرفه ای

تبیین جاذبه های فرهنگی ایران Iran Cultural Attractions – تعریف فرهنگ و انواع خرده فرهنگ در محل – فرهنگ های ملموس و ناملموس محلی – غذاهای بومی شهرستان – جشن ها و آداب و رسوم شهرستان – بکارگیری جاذبه های فرهنگی در جذب گردشگران بومی – بررسی تاثیر فرهنگ در معماری، پوشش ، معیشت، خوراک و گویش بومی – اجرای تورهای فرهنگی بومی – رعایت بهداشت در استفاده از غذاهای محلی و بومی – توجه به کمترین آسیب به محیط در هنگام اجرای تورهای فرهنگی

تبیین جاذبه های تاریخی ایران Iran Historical Attractions – تاریخ و سرگذشت شهرستان – جاذبه های معماری بومی – بررسی دوران های تاریخی محلی – بررسی مصالح و شیوه های معماری بومی – بررسی جاذبه های تاریخی قبل از اسلام و بعد از اسلام – اجرای تور آموزشی در محیط تاریخی و معماری – رعایت ایمنی در اجرای تورهای تاریخی و معماری

تبیین جاذبه های طبیعی ایران Iran Natural Attractions – انواع جاذبه های طبیعی بومی – نقش اقلیم و محیط جغرافیایی در ایجاد جاذبه های طبیعی – پتانسیل های بالقوه و بالفعل طبیعت بومی – اجرای تورهای طبیعت گردی بومی به محیط های جاذب گردشگری – بررسی عملکرد اقلیم در ایجاد لندفرم و تغییرات جغرافیایی – رعایت اخلاق حرفه ای در اجرای تورهای طبیعت گردی – رعایت ایمنی و بهداشت در زمان اجرای تور طبیعت گردی محلی بومی – جلوگیری از تخریب محیط های بکر و دست نخورده بومی – محلی

 

۵- آموزش راهنمای گردشگری سلامت با مدرک فنی و حرفه ای

راهنمای گردشگری سلامت فردی است که توانایی هدایت و راهنمایی گروه مسافران درمانی برای مقاصد پذیرایی گردشگری سلامت را دارا می باشد و همچنین شناخت کافی از گردشگران پزشکی و درمانی و نحوه خدمات رسانی به آنها را دارد. اصطلاح انگلیسی Health Tourism Guide معادل راهنمای گردشگری سلامت می باشد.

راهنمای گردشگری سلامت شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: مفاهیم گردشگری سلامت ، وظایف راهنمای گردشگری سلامت ، برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط ، سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت می باشد.

شغل راهنمای گردشگری سلامت با مشاغلی چون راهنمای طبیعت گردی و اکوتوریسم در ارتباط است.

مهارت های پیش نیاز شغل راهنمای گردشگری سلامت، کسب مهارت راهنمای طبیعت گردی می باشد.

کد استاندارد مهارت راهنمای گردشگری سلامت: ۹۱/۳۷/۱/۱

شهریه دوره آموزش راهنمای گردشگری سلامت مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای تهران میباشد.

سرفصل و استاندارد آموزش راهنمای گردشگری سلامت :

مفاهیم گردشگری سلامت – معرفی گردشگری و انواع آن – گردشگری سلامت چیست؟ – گردشگری درمانی و منابع طبیعی – گردشگری پزشکی و معرفی مراکز پزشکی گردشگری سلامت – تجزیه و تحلیل مقاصد گردشگری سلامت – تفکیک مراکز گردشگری درمانی و پزشکی – رعایت حقوق گردشگران درمانی و پزشکی – احترام به قوانین و مقررات مراکز درمانی و پزشکی در مقاصد – مایه کوبی و واکسیناسیون راهنمای گردشگری سلامت در مقاصد پرخطر از نظر بیماری های مسری – عدم ایجاد زباله های خطرناک در محیط های طبیعی درمانی مانند چشمه های آب گرم

وظایف راهنمای گردشگری سلامت – اصول فنی راهنمای گردشگری سلامت – معلومات راهنمای گردشگری سلامت – ویژگیهای فردی راهنمای گردشگری سلامت – بکارگیری اصول حرفه ای راهنما در اجرای تور – استفاده از سایت های گردشگری سلامت – رسیدگی به شکایات حضوری و مکاتبه ای مسافران – احترام به حریم مسافران – رعایت اصول اخلاق حرفه ای – آشنایی با کمکهای اولیه راهنمای گردشگری سلامت در پیشگیری از بروز حادثه – اطلاع رسانی راهنما به مسافران در خصوص حفاظت از اکوتوریسم های طبیعی مورد استفاده مسافران

برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط – ارتباط و انواع آن – اصول برقراری ارتباط با سازمانهای داخلی و بین المللی – مطالعه موازین پذیرفته شده در روابط بین المللی گردشگری سلامت – بکارگیری اصول ارتباط داخلی گفتاری و نوشتاری – استفاده از ابزارهای ارتباطی بین المللی – احترام به اصول روابط بین الملل در مقاصد گوناگون گردشگری – قرنطینه مسافران ورودی قبل از ارائه خدمات

ساماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان – تاریخچه گردشگری سلامت در ایران – تاریخچه گردشگری سلامت در جهان – معرفی مقاصد گردشگری سلامت ایران و جهان – اجرای تورهای گردشگری سلامت – شناسایی بازارهای هدف گردشگر فرست به ایران – اطلاع رسانی قوانین کشورهای مقصد به گردشگران در جهت رعایت مقررات آن – توجه به بیماریهای مقصد و پیشگری از مبتلا شدن به آن – دفع مناسب زباله های گردشگران پزشکی و درمانی در جهت حفظ محیط زیست

کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت – شرح اختیارات خدمات گردشگری سلامت – شرایط اخذ مجوز گردشگری سلامت – موارد تخلف و نقص قوانین گردشگری سلامت – نحوه اخذ مجوز گردشگری سلامت برای دفاتر مسافرتی – پیگیری شکایات مسافران گردشگری سلامت – رعایت اصول اخلاق حرفه ای – رعایت حقوق جامعه میزبان گردشگران سلامت – رعایت موازین بهداشتی برای جامعه میزبان و مسافران در جهت کنترل بیماریها – دفع مناسب زباله های پزشکی و مراکز طبیعی درمانی در جهت حفظ اکوتوریسم

 

۶-آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی با مدرک فنی و حرفه ای

راهنمای گردشگری فرهنگی شخصی است که کلیه جاذبه های فرهنگی و بومی کشور را می تواند به گردشگران معرفی نماید. اصطلاح انگلیسی Cultural Tourism Guide معادل راهنمای گردشگری فرهنگی می باشد.راهنمای گردشگری فرهنگی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی، بررسی رابطه فرهنگ و مذهب، بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم، استفاده از زبان گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی، کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی، بررسی جشن ها و مدیریت آن در فرهنگ، بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی، بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی، بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی، برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی است.

راهنمای گردشگری فرهنگی با مشاغلی چون: راهنمای عمومی گردشگری ، راهنمای گردشگری محلی و راهنمای موزه در ارتباط است.

مهارت های پیش نیاز شغل راهنمای گردشگری فرهنگی، کسب مهارت و آموزش راهنمای عمومی گردشگری می باشد.

کد استاندارد مهارت راهنمای گردشگری فرهنگی: ۹۱/۹۵/۱/۳

شهریه دوره آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای تهران میباشد.

گردشگری فرهنگی چیست؟

گردشگری فرهنگی نوعی از گردشگری است که در رابطه با فرهنگ یک کشور یا منطقه است. توریسم فرهنگی به طور خاص بر شیوه زندگی مردم در این مناطق جغرافیایی و تاریخچه آن مردم، هنر، معماری، ادیان و دیگر عناصری که به آنها کمک کرده تا شیوه زندگی خود را دنبال کنند تمرکز دارد. گردشگری فرهنگی شامل گردشگری در مناطق شهری به خصوص شهرهای تاریخی و بزرگ و امکانات فرهنگی این شهرها مانند موزه ها و تئاترهای آنهاست. همچنین این نوع توریسم می تواند شامل گردشگری در مناطق روستایی و نمایش سنت های بومی جوامع فرهنگی (به عنوان مثال جشنواره ها و آداب و رسوم) و ارزش ها و شیوه زندگی آنان باشد. گردشگری فرهنگی در حال حاضر محبوبیت زیادی در سراسر جهان دارد و در اخیر گزارش OECD، این نوع توریسم می تواند در توسعه منطقه ای در مناطق مختلف جهان مؤثر باشد.

تعریف گردشگری فرهنگی عبارت است از «رفتن افراد به جاذبه های فرهنگی به دور از محل اقامت عادی خودشان با قصد جمع آوری اطلاعات جدید و تجربیات به منظور برآوردن نیازهای فرهنگی». این نیازهای فرهنگی می تواند درک هویت فرهنگی فرد از طریق مشاهده فرهنگ دیگران باشد.

گردشگری فرهنگی دارای سابقه ای طولانی است و ریشه های آن در گرند تور به اوایل صنعت گردشگری می رسد. همچنین گردشگری فرهنگی از مسائلی است که سیاستگزاران برای آینده روی آن حساب باز کرده اند. سازمان گردشگری جهانی WTO، دریافت که ۳۷ درصد از گردشگری جهانی را گردشگری فرهنگی تشکیل می دهد و سالانه ۱۵ درصد رشد دارد.

یک دسته از مقصدهای گردشگری فرهنگی بازدید از کانونهای تمدن و فرهنگ است که در بیرون از محل زندگی فرد هستند. کانونهای فرهنگی و هنری قوی، از مناطق جذاب برای گردشگران است.

سرفصل های آموزش مهارت راهنمای گردشگری فرهنگی:

تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی Cultural heritage – تعاریف و جایگاه فرهنگ – تاریخچه میراث فرهنگی ایران Iranian Cultural Heritage – انواع میراث فرهنگی ملموس و ناملموس – انواع میراث فرهنگی ثبت شده ملی و بین المللی ایران – بررسی میراث فرهنگی ثبت شده جهانی – تجزیه و تحلیل انواع جاذبه های فرهنگی ملموس و ناملموس – مقایسه تطبیقی جاذبه های فرهنگی ایران و جاذبه های فرهنگی شاخص جهان – رعایت اصول حرفه ای کار

بررسی رابطه فرهنگ و مذهب Relationship between Culture and Religion – مطالعه انواع مذاهب باستانی و زنده دنیا Ancient Religions – انواع پوشش بومی و مذهبی – ارتباط فرهنگ با ریشه های فرهنگی – بکارگیری مراسم مذهبی در جذب گردشگری Ritual Tourism – بازدید از اماکن مذهبی Religious places of Iran – رعایتی موازین دینی و مذهبی در تورهای گردشگری – رعایت اصول بهداشتی – حفظ حریم محیط مذهبی

بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم Relationship between Culture and Climate – تعریف و مفاهیم اقلیم – اقلیم و تغییرات معماری در مناطق مختلف – سیر تحولات اجتماعی در مباحث فرهنگی – بررسی نقش اقلیم در ایجاد معماری بومی – بررسی اقلیم های جغرافیایی در نهادینه شدن رفتار – بررسی رابطه اقلیم و نوع معیشت – کاربرد اقلیم در نوع پوشش افراد بومی – رعایت اصول حرفه ای در برگزاری تورهای گردشگری – رعایت اصول بهداشتی در تورهای گردشگری و فرهنگی – عدم آسیب به محیط

استفاده از گویش، زبان و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی – انواع گویش های فولکلور ایران Iranian folklore – اسطوره ها و افسانه ها در فرهنگ ایرانی Persian myths and legends – تقسیم بندی اسطوره ها و افسانه های ایران باستان The Ancient Persia and Persian Empire – بررسی تشابهات فرهنگی ادبی ایران با سایر فرهنگ های باستانی Persian mythology – مقایسه تطبیقی کتابهای شاخص اسطوره ای، حماسی ایران و دنیا – بررسی گویش های مختلف فرهنگی ایران – احترام به زبان، گویش و ادبیات محلی مناطق مختلف ایران

کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی Local Music and Tourism in Iran – نقش موسیقی در فرهنگ محلی – تاریخچه موسیقی سنتی ایران Iranian Traditional Music – دستگاه ها و نواهای موسیقی بومی و سنتی – معرفی انواع ادوات موسیقی Iranian Musical Instruments – بررسی سازمان های متداول در موسیقی ایران – بررسی موسیقی عشایری ایران – بررسی دستگاههای هفتگانه موسیقی سنتی ایران Traditional Persian art music – احترام به شاخص های موسیقی سنتی ایران

بررسی جشن ها و قدمت آن در فرهنگ Iranian Celebrations – انواع جشنهای ملی و محلی ایران List of festivals in Iran – چگونگی پیرایش جشن ها از نگاه اسطوره و علم – رویدادهای فرهنگی در صنعت گردشگری Iran Holidays and Festivals – بکارگیری جشن های بومی در جذب گردشگران فرهنگی ایران – مدیریت رویدادهای فرهنگی در برگزاری جشن ها Iranian Cultural Society – استفاده از رویدادهای فرهنگی در توزیع درآمدها – احترام به مراسم بومی و سنتی – احترام و حفظ آداب و رسوم محلی

بررسی رابطه فرهنگ و بازی های محلی Iranian Culture and Games – تاریخچه بازیهای محلی Local Games History – انواع بازیهای بومی و محلی در ایران Local Games of Iran – بازیهای محلی و نقش پذیری اجتماعی افراد – بازیهای محلی در فرهنگ عشایر ایران – استفاده از بازیهای محلی در فرهنگ سازی گردشگری – بکارگیری انواع بازیهای بومی و محلی در جذب گردشگران فرهنگی – تجزیه و تحلیل بازی های محلی در فرهنگ عشایری – احترام به مراسم محلی و بومی مناطق مختلف ایران – مراقبت از افراد به هنگام انجام بازیها

بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی ایران Culture and Crafts of Iran – تعاریف و تاریخچه صنایع دستی ایران Iranian Handcraft – تعاریف و تاریخچه انواع صنایع دستی کشور – معرفی صنایع دستی مناطق مختلف ایران – بکارگیری صنایع دستی در جذب گردشگران Role of Handicraft in Tourism – استفاده از صنایع دستی در توزیع درآمدها how handicraft help promote tourism – کاربرد صنایع دستی در ایجاد مشاغل خانگی ایران – کاربرد صنایع دستی در اشاعه فرهنگ کشور Handicrafts and Tourism in Iran – لزوم توجه به صنایع دستی مناطق مختلف ایران Tourism and Handicrafts – مراقبت از افراد در حین بازدید از نمایشگاه بازارچه های صنایع دستی Crafts Market in Iran

بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی Iranian Culture and Dishes – انواع غذاهای محلی Iranian Native and Local Dishes – غذاهای مناطق مختلف فرهنگی – تجزیه و تحلیل مواد استفاده شده در غذاهای محلی – استفاده از غذاهای محلی در تورهای گردشگری ایران Local dishes in tourist tours – رعایت اصول اخلاق حرفه ای و احترام به سنن محلی – لزوم توجه به استفاده از غذاهای سنتی و بومی – استفاده از مواد غذایی سالم و حلال – جمع آوری زباله های تر به منظور جلوگیری از ایجاد شیرابه

برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی Iranian Cultural Tourism – معرفی یادمانها و رویدادهای فرهنگی ایران Cultural Events in Iran – معرفی مقاصد گردشگری فرهنگی ایران Iranian cultural tourism destinations – برنامه ریزی و ساماندهی بسته سفر گردشگری فرهنگی – اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی – هزینه یابی و قیمت گذاری بسته سفر گردشگری فرهنگی – رعایت اصول اخلاقی در برنامه ریزی و اجرای تور – مراقبت از گردشگران در قبال بیماریها و آسیب های احتمالی – جلوگیری از آسیب به محیط زیست – مدیریت گردشگری فرهنگی Cultural Tourism Management – مدیریت رویدادهای گردشگری و اوقات فراغت – خدمات صنعت گردشگری – صنایع دستی کهن ایران Iranian ancient crafts

 

 

رشته تکنولوژی فرهنگی
بشر صاحب فرهنگ است، درست همان طور که صاحب روح است. همه فرهنگ ها به طور پیوسته در حال تغییرند و این تغییرات، امروزه، هم سریع تر و هم عمیق تر از گذشته شده اند. تکنولوژی نوین ارتباطی در دنیای امروز باعث تحولات عظیم و پیچیده ای در روابط و مناسبات انسانی و ایجاد شکل جدیدی از الگوهای ارتباطی شده و به مقوله هویت نیز مفهوم جدیدی بخشیده است. حجم بالای اطلاعات و دانش های تازه به راحتی از طریق شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی می تواند در اختیار افراد و سازمان ها در همه کشورهای جهان قرار گیرد و شبکه های اطلاعاتی در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

باید فرض را بر این بگذاریم که بزرگسالان که نسل فعلی هستند و نوجوانان ما که نسل آینده به شمار می آیند تحت تاثیر این تحولات قرار می گیرند و در نتیجه همه بخش های جامعه به ویژه رسانه ها نمی توانند و نباید نسبت به این تحولات بی اعتنا بمانند آموزش و پرورش نه تنها گهواره علم و تکنولوژی است، بلکه فرهنگ یک جامعه نیز در بستر آن پرورش یافته و اشاعه پیدا می کند. باید گفت فرهنگی که مدرسه و دانشگاه عرضه می کنند در واقع تجلی حیات جمعی ملت یا فرهنگ ملت است.

با توجه به ویژگی های تکنولوژی نوین که قابل کنترل نیستند باید به تقویت بنیه های عقیدتی، باورها و ایمان افراد و به عبارت دیگر، درونی کردن ارزش ها توجه کرد. از آنجایی که خانواده، جامعه اولیه فرد است، بنابر این آگاهی دادن به افراد و خانواده ها راه موثری در جهت استفاده صحیح از تکنولوژی است، زیرا نقش خانواده در تربیت فرزندان انکار ناپذیر است. همچنین شناخت و آگاهی از امکانات موجود، شیوه های بهتری را برای بهره برداری از امکان و یا طرد آن فراهم می کند.

در این بین، اینترنت نیز به عنوان یکی از مظاهر بارز تکنولوژی های نوین ارتباطی که در طی سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، تاثیر بسیار مهمی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی جوامع امروزی داشته است.

امروزه محققان به چهار دلیل عمده به استفاده از اینترنت می پردازند؛

گسترش ارتباط با محققان دیگر در سطح ملی و بین المللی با استفاده از پست الکترونیکی.

گسترش همکاری های ملی و بین المللی از طریق انتشار آثار مشترک، مدیریت و نظارت بر برنامه های تحقیقی مشترک و همکاری با بخش صنعت.

دستیابی به منابع اطلاعاتی.

دستیابی به منابعی نظیر ابرکامپیوترها، تلسکوپ ها و…

به باور کاستلز، حوزه فرهنگ با ظهور تکنولوژی های جدید، دستخوش دگرگونی های فراوان شده است؛ چرا که سرعت انتقال جریان فرهنگ از طریق ارتباطات نوین افزایش می یابد. به اعتقاد کاستلز، جایگاه اینترنت به عنوان زیرساخت اساسی جامعه اطلاعاتی بسیار مهم است؛ چرا که اینترنت به تقویت همه جانبه جامعه اطلاعاتی کمک فراوانی می کند. از نظر او، اینترنت باعث تمرکز زدایی، تنوع بی شمار مطالب، مجازی بودن، کاهش اهمیت زمان و مکان و… می شود.

اینترنت همبستگی «درون گروهی» را کاهش می دهد، گفتگو با اعضای بیگانه را آسان می کند و در نتیجه ارتباطات «برون گروهی» را تسهیل می نماید. اینترنت به عنوان رسانه ای که می تواند به کار تامین مقاصد سیاسی بیاید یا عاملی برای رشد اقتصادی باشد، می تواند موجبات تغییر فرهنگ جوامع را فراهم کند. از این جهات اینترنت به افراد میدان می دهد تا عقاید، نظریات و ارزش هایشان را به دیگران عرضه کنند و به این ترتیب به آنها امکان می دهد که بهترین بهره را از این ابزار ببرند. اینترنت به دو شیوه موجب تغییر فرهنگی می شود؛ نخست، فرهنگ خودش را عرضه می کند و دوم، گذرگاهی برای سایر فرهنگ ها تدارک می کند. اینترنت، علاوه بر آنکه محیطی برای تبادل فرهنگی مهیا و گذرگاهی برای دسترسی کاربران به فرهنگ های دیگر تدارک می کند، خود نوعی فرهنگ یا خرده فرهنگ است که همه فرهنگ ها را دربر می گیرد.

رشته خدمات آموزشی
مجتمع فنی بیلگی سایار بامجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و تائیدیه رسمی از آموزش و پرورش رشته خدمات آموزشی را با زیر شاخه های پژوهشگر عمومی مدیر آموزشگاه پداگوژی عمومی مدیر آموزش مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده تندخوان مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی آموزشگر مهارتهای زندگی آفرینشگر نگارنده متون خارجی و نگارنده مکاتبات عمومی به زبان خارجی به دو صورت برگزاری کلاس های آزاد برای علاقه مندان این رشته و ارائه دیپلم کاردانش در زیرشاخه مدیریت خانواده برای افرادی که قصد ادامه تحصیل و اخذ دیپلم کاردانش را دارند ارائه می دهد .
رشته کارآفرینی

کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی : واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای ” متعهد شدن ” نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبستر : کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند. اقتصاد دانان نخستین کسانی بودند که در نظریه های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپــیتر کارآفرین را نیــروی محرکــه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و می گوید: نقش کارآفرین نوآوری است . از دیدگاه وی ارائه کالایی جدید ، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید ، گشایش بازاری تازه ، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت و… از فعالیت های کارآفرینان است. کـرزنر نیز کـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نیویورک می باشد کارآفرینی را این گونه تشریح می کند : کارآفرینی یعنی ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازارها. کارآفرینی سازمانی : فرآیندی است که در ان محصولات یا فرآیند های نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاُسیس شده ، به ظهـور می رسند.به تعریفــی دیگر : فعالیتهـای کارآفرینانـه فعالیت هایی است که از منابـع و حمـایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نـوآورانه برخـوردار می باشد. کارآفرین سازمانی: کسی که تحت حمایت یک شرکت ، محصولات ، فعالیتها و تکنولوژی جدید را کشف و به بهره داری می رساند. کارآفرینی : فرآینــدی است که منجر به ایجــاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد.کارآفرینی عبارتسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشکیل مجموعهُ منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها. کارآفرین (مستقل) : فردی که مسوُلیت اولیه وی جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار است و یا کسی که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می نماید و تمرکز او بر نواوری و توسعه فرآیند ، محصول یا خدمات جدید می باشد. به عبارت دیگر ، کارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می کند و هدف اصلی اش سود آوری و رشد است . مشخصه اصلی یک کارآفرین ، نوآوری می باشد. کارآفرین شرکتی : کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید و نظام های سازمانی نوین است. ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان : دیوید مک کللند از استادان روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریکا که اولین بار “نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی” را مطرح نمود ، معتقد است که عامل عقب ماندگی اقتصادی در کشور های در حال توسعه مربوط به عدم درک خلاقیت فردی است بنابر عقیده ایشان با یک برنامه صحیح تعلیم و تربیت می توان روحیه کاری لازم را در جوامع تقویت نمود ، به گونه ای که شرایط لازم برای صنعتی شدن جوامع فراهم آید. کارلند و همکارانش اهم ویژگیهایی را که در مورد کارآفرینان مورد بررسی واقع و تاُیید شده بودند ، جمع آوری نمودند که اهم آنها عبارتند از:

– نیاز به توفیق – تمایل به مخاطره پذیری – نیاز به استقلال – کارآفرینان دارای مرکز کنترل درونی هستند. – خلاقیت

هدف ما ارائه راهکارهایی برای اشخاصی است که می خواهند رئیس خود باشنداهداف آموزش کارآفرینی به طور کلی هدف‌های مورد نظر در آموزش کارآفرینی به شرح ذیل می‌باشند: الف)تحریک انگیزه‌ها در افرادی که دارای خصوصیات کارآفرینانه می‌باشند. ب)پرورش ویژگی‌هایی که موجب می‌گردد فرد کارآفرین شود. ج)آموزش مهارت‌های کسب و کار در سه بعد : – قبل از تاسیس – زمان تاسیس

 

  مهارتها

  Toggle

  مهارتهای فردی
  مهارتهای مدیریتی
  مهارتهای کسب و کار

  مهارتها

  Toggle 1
  Toggle 2
  Toggle 3

  مهارتهای کاردانش

  رشته کامپیوتر (تصویر سازی)
  رشته حسابداری
  رشته امور اداری

  آکاردئون قاب

  رشته کامپیوتر (تصویر سازی)
  رشته حسابداری
  رشته امور اداری

   

   

   مهارتها

   Toggle

   مهارتهای فردی
   مهارتهای مدیریتی
   مهارتهای کسب و کار

   مهارتها

   Toggle 1
   Toggle 2
   Toggle 3

   مهارتهای کاردانش

   رشته کامپیوتر (تصویر سازی)
   رشته حسابداری
   رشته امور اداری

   آکاردئون قاب

   رشته کامپیوتر (تصویر سازی)
   رشته حسابداری
   رشته امور اداری