تنوع فرش دستباف

تنوع فرش دستباف

تنوع فرش دستباف گسترده تر از آن است که بتوان کليه آنها را در يک آلبوم جمع آوري و ارائه نمود. آنچه از منظر شما مي گذرد مجموعه اي متنوع و دستچيني از بهترين  فرش هاي ايران مي باشد. لکن همواره آماده دريافت مشخصات فرش مورد نظر شما از نظر نقش، نگار، سايز و جنس جهت ارائه نمونه ها هستيم.

نمونه هایی از فرشها و تابلو فرشهای تبریز

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه