رشته های کاردانش

رشته های کاردانش

جدول مربوط به رشته هاي كار دانش

ردیف

نام رشته مهارتی

تعداد واحد

کد رایانه ای

۱

کامپیوتر( برنامه نویسی پایگاه داده)

۴۴

۶۱۴۰

۲

کامپیوتر ( طراحی صفحات وب )

۳۸

۶۲۳۴

۳

کامپیوتر ( تصویرسازی، طراح گرافیک )

۲۷٫۵

۶۲۳۲

۴

امور اداری

۲۸٫۵

۶۱۷۱

۵

گردشگری

۳۴

۶۲۲۰

۶

حسابداری مالی

۲۹٫۵

۶۱۷۲

۷

بازاریابی

۲۷

۶۲۳۰

۸

مدیریت خانواده

۲۴

۶۱۷۰

۹

نقشه کشی ساختمان

۳۱٫۵

۶۱۸۴

۱۰

نقشه کشی صنعتی

۳۹

۶۱۰۱

۱۱

معماری داخلی

۳۸٫۵

۶۱۸۸

تعداد واحدها و مواد درسی شامل حداقل۹۶واحددرسی است که۳۰تا۴۰ درصد آن به آموزش های کسب و کار(کار آفرینی)کارورزی اختصاص یافته است.

دروس عمومی۵۳واحد-دروس مهارتی حداقل۲۰وحداکثر۴۳واحدچنانچه دروس مهارتی یک رشته مهارتی کمتر از ۴۳ واحد باشد دروس مذکور با تعداد مذکور با تعداد لازم از واحدهای دروس زیر تکمیل می شود (کارورزی۴واحد-کارآفرینی۲ واحد-بهداشت وایمنی کار۲واحد-قانون کار۱واحد-دروس اختیاری (مهارت های هم خانواده و دروس تخصصی و دروس عمومی سایر شاخه)حداکثر۱۴واحد

دوره اول (هفتم-هشتم-نهم) هرواحد درسی ۱۲۰۰۰تومان و دوره دوم (دهم-یازدهم-دوازدهم) هرواحد ۱۴۰۰۰تومان و پیش دانشگاه هر واحد ۱۴۰۰۰تومان و شهریه ثابت تمام دوره های ۶۰۰۰۰تومان میباشد.

جدول مربوط به رشته هاي كار دانش

دیپلم تصویر سازی کامپیوتری *۶۲۳۲*( ۵ . ۳۰ ) واحد

کاربر رایانه

۸

رایانه کار گرافیک freehand

۲٫۵

کاربر نرم افزار اداری

۶

کاربر Flash mx

۵/۳

طر ا ح گرافیکی با رایانه

۵

رایانه کار Corel draw

۱٫۵

شهروند الکترو نیک

۲

دیپلم حسابداری مالی *۶۱۷۲*( ۵ . ۲۶ ) واحد

حسابداری عمومی مقدماتی

۳٫۵

حسابدار حقوق و دستمزد

۴

حسابداری عمومی تکمیلی

۴

رایانه کار حسابدار مالی

۳

حسابداری صنعتی درجه۲

۴

کاربر رایانه

۸

دیپلم امور اداری *۶۱۷۱*( ۵ . ۲۸ ) واحد

کاربر رایانه

۸

کار بر نرم افزار اداری

۶

سرپرست دبیر خانه

۵

بایگان

۲٫۵

مسئول دفتر

۲٫۵

تند خوان

۴٫۵

دیپلم گردشگری *۶۲۲۰*( ۳۴ ) واحد

راهنمای عمومی گردشگری

۱۰

راهنمای موزه

۹

راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم

۱۱

راهنمای محلی

۴

دیپلم ودیریت بازاریابی ( ۲۷ ) واحد

حسابداری عمومی مقدماتی

۳٫۵

مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه۱

۲٫۵

حسابداری عمومی تکمیلی

۴

بازاریاب مطبوعات

۲٫۵

بیمه گر بیمه های بازرگانی

۳٫۵

بازاریاب بیمه

۳

کاربر رایانه

۸

دیپلم کشت گیاهان دارویی *۹۸۰۳*( ۲۹ ) واحد*۱۱۵۵

     کشت گیاهان دارویی

دیپلم نقشه کشی ساختمان سازی *۶۱۸۵*(۲۲) واحد

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲

۱۰٫۵

کمک بنای سفت کار درجه ۱

۷

بنای سفت کار درجه ۲

۴٫۵

دیپلم نقشه کشی ساختمان *۶۱۸۴*(۵ . ۳۱ ) واحد

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه۲

۱۰٫۵

نقشه کشی معماری

۱۰٫۵

نقشه کشی سازه

۱۰٫۵

دیپلم طراحی معماری داخلی( ۴۲ ) واحد

طراحی معماری داخلی

۴۲

دیپلم نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه( ۳۹ ) واحد

کاربر Mechani Cal درجه ۲

۲۰

نقشه کشی صنعتی درجه۲

۶

نقشه کش و طراح به کمک رایانه

۱۳

مدارک مورد نیاز : کپی شناسنامه – کارت ملی – عکس – پوشه

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

رفتن به نوارابزار