آموزش مجازی مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

آموزش مجازی مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
ویژه

آموزش مجازی مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

۱-واژه پرداز پیشرفته (تکمیل دوره واژه پرداز)

۲-صفحه گسترده پیشرفته

۳-ارائه مطلب پیشرفته

۴-آشنایی و کار با سیستم اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی

رئوس مطالب

۱-واژه پرداز پیشرفته (تکمیل دوره واژه پرداز)

·           مرور و رفع اشکال واژه پرداز مقدماتی

·           قالب بندی پیشرفته

قالب بندی پیشرفته متن

قالب بندی پیشرفته پاراگراف

قالب بندی پیشرفته style

قالب بندی پیشرفته ستون

تبدیل متن به یک جدول یا برعکس

·           کار با ویژگی ارجاع دادن

ارجاع دادن زیرنویس ،پاورگی و یادداشت

ارجاع دادن جدول ارجاع ها و index ها

ارجاع دادن متقابل و حذف یا اضافه کردن bookmark

·           افزایش قابلیت

افزایش قابلیت استفاده از فیلدها

افزایش قابلیت استفاده از فرم ها و قالب ها

استفاده از تکنیکهای پیشرفته ادغام پستی

استفاده از قابلیت های ارتباط دادن و تعبیه کردن برای ترکیب داده ها

کار با قابلیت های اتوماسیون مثل ماکروها

·           کار و بررسی روی اسناد

ردیابی و بازبینی یک سند

کار با Master Documents و زیر سندها

اعمال ویژگی های امنیتی اسناد

·           آماده کردن خروجی

قسمت ها

تنظیمات سند

۲-صفحه گسترده پیشرفته

·           مرور و رفع اشکال صفحه گسترده مقدماتی

·           قالب بندی پیشرفته

قالب بندی شرطی

قالب بندی number customized

·           استفاده از توابع و فرمول ها

استفاده از توابع: تاریخ و زمان ،ریاضی ، آماری ، متنی ، مالی ، جستجو ، پایگاه داده

ایجاد یک تابع تودر توی دو سطحی

استفاده از یک مرجع سه بعدی در یک تابع جمع

استفاده از مراجع ترکیبی در فرمول ها

·           ایجاد و قالب بندی چارت

·           تحلیل ، طبقه بندی و فیلتر اطلاعات جدول ها و لیست ها و ایجاد سناریو

·           تایید و بررسی اطلاعات صفحه گسترده

·           افزایش بازدهی نامگذاری سلول ،paste special ، قالب ها ، ماکرو

·           بررسی ، اشتراک و نکات امنیتی صفحه گسترده

۳-ارائه مطلب پیشرفته

·           مرور و رفع اشکال ارائه مطلب مقدماتی

·           ایجاد و ویرایش قالب ها

·           قالب بندی و فرمت زمینه اسلاید

·           استفاده از ابزار های داخلی تصویر و طراحی جهت ارتقاء ارایه مطلب

·           اعمال ویژگی های پیشرفته قالب بندی چارت و ایجاد یا ویرایش نمودار

·           استفاده از ویژگی های داخلی انیمیشن و وارد کردن صدا و تصویر

·           استفاده از ویژگی های ارتباط ، جداسازی ، وارد کردن و داخل کردن برای ترکیب داده ها

·           کار با نمایش اسلاید custom و اعمال تنظیمات و کنترل نمایش اسلاید

۴-آشنایی و کار با سیستم اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی

·           معرفی و آموزش اتوماسیون اداری سازمان مربوطه و شبکه پیام دولت

·           معرفی سامانه های دستگاهی

·           معرفی سامانه های خدمات دولت الکترونیک

ویدئوی معرفی دوره

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند