آموزش ویندوز ۱۰

آموزش ویندوز ۱۰

آموزش ویندوز ۱۰

موضوعات ضبط شده-جلسات-ضبط توضیح تاریخ -پیوند

آموزش ویندوز ۱۰-آموزش ویندوز ۱۰-فروردین ۲۴, ۱۴۰۰-ارائه

جلسه اول : مفاهیم اولیه ویندوز ۱۰-جلسه اول : مفاهیم اولیه ویندوز ۱۰-فروردین ۲۲, ۱۴۰۰-ارائه

آموزش ویندوز ۱۰-آموزش ویندوز ۱۰-فروردین ۲۵, ۱۴۰۰-ارائه

آموزش ویندوز ۱۰-آموزش ویندوز ۱۰-فروردین ۲۶, ۱۴۰۰-ارائه

 

 

درس

  1. وبینار آموزش ویندوز ۱۰

    http://86.104.46.113/shahab/bbb-room/%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند