تجارت الکترونیکی

درس

  1. جلسه دوم - فرصت ها و تهديدها - تجارت الکترونیکی

    جهت ورود به وبینار و یا استفاده از مطالب و محتوای آموزشی و اخذ گواهینامه دوره میبایست حتما در دوره مورد نظر شرکت نمایید.
  2. جلسه سوم - مدلهای تجارت در تجارت الکترونيک - تجارت الکترونیکی

    جهت ورود به وبینار و یا استفاده از مطالب و محتوای آموزشی و اخذ گواهینامه دوره میبایست حتما در دوره مورد نظر شرکت نمایید.
  3. کسب و کارالکترونيک در سازمانها

    جهت ورود به وبینار و یا استفاده از مطالب و محتوای آموزشی و اخذ گواهینامه دوره میبایست حتما در دوره مورد نظر شرکت نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند