جلسه یازدهم طراحی فرش

(فیلم اول )
آموزش طراحی دایره به روش سریع و راحت
(فیلم دوم )
چگونه با روش چیدمان دو نقشه را تبدیل به یک نقشه جدید کنیم
 (فیلم سوم )
چیدمان فرش در کنار یکدیگر برای خط تولید (پر نمودن عرض دستگاه)
—————————
یک جلسه رفع اشکال

جلسه دهم : آموزش طراحی نقشه دایره درفرش (درس قبلی)
(درس بعدی) جلسه اول : آشنایی با برنامه فتوشاپ برای طراحی فرش
بازگشت به

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند