09144451769
.
.
تصویر پروفایل
.
گواهی حضور در دوره آموزشی
———————————————-سازمان برنامه و بودجه کشور – وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی————————-1610-855-1——
—————————————————–سازمان آموزش فنی حرفه ای و سازمان جهادکشاورزی——————————-9 آبان 1400
 
.
گواهی میشود:
آقا/خانم بیلگی سایار (شرکت آموزش و پژوهش) با کد کاربری urm.academy@gmail.com
در راستای اجرای، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای
فنآوری اطلاعات دستگاه های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
(مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری)
و کدرهگیری 276741819191 صادره از سامانه آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت سازمان برنامه وبودجه کشور
در دوره مهارت های هفت گانه رایانه (کابر ICDL) شرکت و امتیاز قبولی 100 کسب نموده است.
دوره فوق دارای (130 ساعت) اعتبار آموزشی میباشد.
.
.
.
.
.
.
دپارتمان آموزشهای آزاد……………………………………………………….شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار
.
.
این گواهینامه صرفا جهت حضور در دوره بوده و مشمول مزایای گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای نمیگردد
  [certificate_student_username]   9 آبان 1400   منقضی شده       ?c=855&u=1