09144451769

.

.

.

..

بسم تعالی

بر اساس مصوبه کمیته ستاد پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

 

گواهی میشود:

آقا/خانم بیلگی سایار (شرکت آموزش و پژوهش)

در دوره آموزش پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی بمدت 6 ساعت شرکت نموده است.

گواهینامه دوره باشماره 967-979-1 و با امتیاز 0 در تاریخ 27 اردیبهشت 1401 صادر میگردد.

 

 

 

[—————–—————–]

 

 

کدکاربری urm.academy@gmail.com

5 ماه, 2 هفته    19 مهر 1400 ?c=1635&u=1