09144451769

بیلگی سایار

راه اندازي کسب و کارهای اینترنتی

توانایی اول – راه اندازي وب سرور mysql,phpmyadmin دانش : -مفهوم وب سرور ها -نحوه نصب وب سرور و تنظيمات …

شرکت در دوره تومان1,250,000

آموزش مجازی در سازمانها

از کجا شروع کنیم؟ مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی دوره آموزشی بلند مدت یا تشکیل …

شرکت در دورهتومان0

اکسل ۲۰۱۹ EXCEL

شرکت در دوره تومان1,000