• ید پروژه

  دانش :
  – نحوه برنامه ريزي پروژِه
  – نحوه زمانبندي انجام مراحل پروژه

  مهارت :
  و بكارگيري تمام word press -طراحي سايت با
  بخشهاي آن
  -انجام بهينه سازي سايت (seo)

 • توانایی دوازدهم- راهبري طرح كسب و كار براي طراح و توسعه دهنده وب با word press

  دانش :
  – مفهوم كسب و كار
  – ساختار تهيه كسب و كار
  – نحوه انجام تعهدات و قراردادهاي حقوقي
  – مراحل انجام يك پروژه با wordpress

  مهارت :
  – تهيه فهرستي از مراحل انجام يك پروژه با wordpress
  – تهيه يك پلان ويژه كسب و كار براي انجام پروژه باwordpress