مستندات شامل گزارش و عکسها و… در سامانه تسهیلگران مانا

باسلام و صبح بخیر خدمت تسهیلگران زحمت کش و پر تلاش طرح مانا بر اساس مصوبات جلسه هفته گذشته مقرر گردیده بود .
۱- مستندات شامل گزارش و عکسها و… در سامانه تسهیلگران مانا که توسط اقای محترم مدیر عامل محترم شرکت بیلگی سایار راه اندازی گردیده بارگذاری گردد و لازمه این امر ثبت نام در سامانه می باشد که در این خصوص خانمها خلیلی ،فرج الهی و اقای کریمپور اقدام کرده اند که جای تقدیر دارد بقیه دوستان حتما ثبت نام نموده و مستندات و… آپلود کنند.
۲-مقرر گردیده بود از هر تیم مانا حداقل یک نوجوان مستعد در ITشناسایی و به آقای محترم معرفی گردد.
۳- مقرر گردیده بود هر هفته یکی از تسهیلگران تولید محتوا نموده و در جلسه آنلاین به سایر تسهیلگران ارایه نماید.
این مصوبات قابلیت اجرایی داشته و پایان کار مانا و … منوط به طی مراحل فوق می باشد .

دسته :

تاریخ : 28 جولای 2021