حفاظت شده: ذکریا محترم

درباره : حفاظت شده: ذکریا محترم

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (116 رای ، 4,23 از 5)
Loading...
  • نقش : مشاور کارآفرینی و کسب و کار
  • وبسایت :
  • تجربه : 21 سال
  • متخصص در : مدرس و مشاور کارآفرینی و کسب و کار
دوره های مدرس
نام دوره نام درس پیچیدگی مدت زمان
استعدادیابی و توسعه جلسه پنجم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی کاربردی
استعدادیابی و توسعه جلسه پنجم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی4
استعدادیابی و توسعه جلسه چهارم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی3
استعدادیابی و توسعه جلسه چهارم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی2
استعدادیابی و توسعه جلسه سوم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی1
استعدادیابی و توسعه جلسه سوم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی۱-۴
استعدادیابی و توسعه جلسه دوم: محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی
استعدادیابی و توسعه جلسه اول : محتوای آموزشی جلسه برگزار شده استعدادیابی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: